Може да намерите повече информация за нашата лицензионна политика тук.

_: You can warn about unofficial translation here


Въведение

Операционната система и различните компоненти достъпни в Mageia дистрибуцията по-долу ще се
наричат "Софтуерен Продукти". Софтуерните Продукти включват, но не се ограничават само до, набора
програми, методи, правила и документация отнасяща се до операционната система и различните
компоненти на Mageia дистрибуцията.

1. Лицензионен договор

Моля, прочетете внимателно този документ. Този документ е лицензионен договор между вас и
Mageia, който се отнася до Софтуерния Продукт. Чрез инсталирането, копирането
или използването на Софтуерния Продукт по какъвто и да е начин вие изрично приемате и
напълно се съгласявате да спазвате сроковете и условията на този Лиценз.
Ако не се съгласявате с някоя част на Лиценза, нямате право да инсталирате, копирате или
използвате Софтуерния Продукт. Опитите да се инсталира, копира или използва Софтуерния Продукт
несъобразно със сроковете и условията на този Лиценз се забраняват и такива прекратяват правата
ви по този Лиценз. При прекратяване на Лиценза, трябва незабавно да унижтожите всички
копия на Софтуерния лиценз.

2. Ограничена гаранция

Софтуерните Продукти и приложената документация се предоставят "такива каквито са", без гаранция,
в рамките на разрешеното от закона.
Mageia, при никакви обстоятелства и в рамките на закона, не е отговорна за каквито да e
умишлени, случайни, преки или косвени щети (включително загуба на данни за работа, прекратяване на,
работа, финансови загуби, законни данъци и наказания в резултат на съдебно решение или каквато и да е
друга произлизащи от това загуби) произтичащи от употребата или от невъзможността да се употреби
Софтуерния Продукт, даже ако Mageia да е известила за възможността или случването на такава загуба.

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ СВЪРЗАНА С ПРИТЕЖАВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЗАБРАНЕН СОФТУЕР В НЯКОИ СТРАНИ

В рамките на закона, Mageia и нейните дистрибутори няма при никакви условия да бъдат
отговорни за каквито и да било умишлени, случайни, преки или косвени щети (включително загуба на данни
за работа, прекратяване на, работа, финансови загуби, законни данъци и наказания в резултат на
съдебно решение или каквато и да е друга произлизащи от това загуби) произтичащи от притежаването
и употребата на софтуерни компоненти и от изтеглянето на софтуерни компоненти от сайтовете на Mageia,
които са забранени в някои страни от местното законодателство.
Тази ограничена отговорност се отнася до, но не само за, мощните криптографски компоненти включени
в Софтуерния Продукт.

3. GPL Лиценза и придружаващи лицензи

The Software Products consist of components created by different persons or entities.
Most of these licenses allow you to use, duplicate, adapt or redistribute the components which
they cover. Please read carefully the terms and conditions of the license agreement for each component
before using any component. Any question on a component license should be addressed to the component
licensor or supplier and not to Mageia.
The programs developed by Mageia are governed by the GPL License. Documentation written
by Mageia is governed by "CC-By-SA" License.

4. Права за Интелектуална Собственост

Всички права към компонентите на Софтуерния Продукт принадлежат на съответните им автори и са
защитени от законите за интелектуалната собственост и за копиране прилагани за софтуерните програми.
Mageia запазва правото си да модифицира и пригодява Софтуерния Продукт, като цяло или на
части, по всякакъв начин и с всякакви цели.
"Mageia" и свързаните логота са запазена марка на Mageia.Org

5. Управляващи Закони

Ако някоя част от този договор се води забранена, нелегална или неприложима според решение на съд,
тази част се изключва от договора. Вие оставате ограничени от останалите приложими секции на договора.
Сроковете и условията на този Лиценз се управляват от Законите на Франция.
Всички спорове по условията на този лиценз би било добре да се отнесат до съда. Като крайна мярка,
споровете ще бъдат отнасяни до подходящия правни съдилища на Париж - Франция.
За всякакви въпроси по този документ, моля, свържете се с Mageia

ЗАБЕЛЕЖКА: Това е български приблизителен превод на документа, което означава, че той
вероятно не е достатъчно точен. Като по-достоверен източник ползвайте неговия оригинал на
английски.

Предупреждение относно патентите

Warning: Free Software may not necessarily be patent free, and some Free
Software included may be covered by patents in your country. For example, the
MP3 decoders included may require a license for further usage (see
www.mp3licensing.com for more details). If you are unsure if a patent
may be applicable to you, check your local laws.