Този календар показва всички събития на Mageia, срещи на екипа, планиране на разработването и други.

Достъпен е за всички. Само Управителния Съвет на Mageia, Съвета на Членовете и екипните лидери могат да го променят.

За коментари, допълнения и промени по календара, може да се свържете с нас чрез:

ICS файлове

Може да получите директен достъп за четене до тези .ics файлове: