Изтеглянето на Mageia 6 LiveDVD GNOME 64bit DVD ще започне след секунди (размера за изтегляне е 2 GB). Ако изтеглянето не започне, натиснете тук.

Това mageia.jameswhitby.net огледало се намира в RICHMOND (the USA). Ако това огледало не работи, опитайте тези. Вашия IP адрес е 54.147.142.16 и се намирате в the USA, North America.

Когато изтеглянето завърши, проверете дали контролните суми съвпадат:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
0511e13ba72f9fc6d155702d25704e1e

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
3517a32ea6962ee0c38b6ba208013137f37a4818

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
c96d719b58bc8d4012f4b9d60d22bfc23ad647eef0486416987e58ccf6361db8a1ceefc8eae3a1087ae5554a329b647b971103a1ee368a076a9d9139dd629e4e

Ако контролните суми не съвпадат, НЕ използвайте това ISO. Проверете пак и опитайте да го изтеглите отново. Контролните суми са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1 и Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.

Освен това, може да проверите виртуалния подпис на ISO файла. Те също са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg и Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Първо, трябва да вмъкнете ключа "Mageia Release" от MIT PGP Public Key Server:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

В отговор, трябва да има една от следните редове:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

или, ако вече имате ключ:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Тогава, трябва да проверите виртуалния подпис на ISO файла.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

В отговор, трябва да има редове като:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

Предупреждението за несертифициран подпис е очаквано.


Направата и разпространението на Mageia по света е възможно благодарение на всички хора и организации, които ни осигуряват огледалата и даряват парични средства, хардуер, хостинг и други.

Искате да помогнете? Присъединете се!