Вашето изтегляне на Mageia 6 LiveDVD Plasma 64bit DVD ще започне след секунди (размера за изтегляне е 2.4 GB). Ако изтеглянето не започне, натиснете тук.

Това mirror.dacentec.com огледало се намира в Lenoir (the USA). Ако това огледало не работи, опитайте тези. Вашия IP адрес е 54.162.165.158 и се намирате в the USA, North America.

Когато изтеглянето завърши, проверете дали контролните суми съвпадат:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso
1a152fb3aa5402761688d8aab67ae8df

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso
8cd594a85bb5a767305e1e57fe9bae0ee3d8e0bb

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso
b6e8626fc9e43856ee1c9f317664c7dad5198d6af33153b7c28adfa7c91910827387b8bd7cfcd1a7945fff590f4f040434044c97c587035829052fde694b9b9c

Ако контролните суми не съвпадат, НЕ използвайте това ISO. Проверете пак и опитайте да го изтеглите отново. Контролните суми са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha1 и Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha512.

You can also verify the signature of an ISO. Те също са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg и Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. First you need to import the "Mageia Release" key from a MIT PGP Public Key Server:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

In response there should be one of the following lines:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

or if you already imported the key before:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Then you need to verify the signature for the ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

In response there should be lines like:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

The warning about uncertified signature is expected.


Направата и разпространението на Mageia по света е възможно благодарение на всички хора и организации, които ни осигуряват огледалата и даряват парични средства, хардуер, хостинг и други.

Искате да помогнете? Присъединете се!