Вашето изтегляне на Mageia 6 LiveDVD Plasma 64bit DVD (torrent) ще започне след секунди (размера за изтегляне е 2.4 GB). Ако изтеглянето не започне, натиснете тук. | Magnet

Това distro.ibiblio.org огледало се намира в Durham (the USA). Ако това огледало не работи, опитайте тези. Вашия IP адрес е 54.227.48.147 и се намирате в the USA, North America.


Направата и разпространението на Mageia по света е възможно благодарение на всички хора и организации, които ни осигуряват огледалата и даряват парични средства, хардуер, хостинг и други.

Искате да помогнете? Присъединете се!