Изтеглянето на Mageia 6 Netinstall Nonfree 32bit CD ISO ще започне след секунди (размера за изтегляне е 52 MB). Ако изтеглянето не започне, натиснете тук.

Това distro.ibiblio.org огледало се намира в Durham (the USA). Ако това огледало не работи, опитайте тези. Вашия IP адрес е 54.163.22.209 и се намирате в the USA, North America.

Когато изтеглянето завърши, проверете дали контролните суми съвпадат:

$ md5sum Mageia-6-netinstall-nonfree-i586.iso
59bfd61b0f8e1f9e73d00fc8d33f819c

$ sha512sum Mageia-6-netinstall-nonfree-i586.iso
bf6fb9f43da0448677f33a8f5d98f59defb432cef8c64d02da2fafcaf91796f12cf9bf3400cf56f919c2a63ec5bbcb026887ee8cabc6006002020a6a6516a7e8

Ако контролните суми не съвпадат, НЕ използвайте това ISO. Проверете пак и опитайте да го изтеглите отново. Контролните суми са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-netinstall-nonfree-i586.iso.md5 и Mageia-6-netinstall-nonfree-i586.iso.sha512.


Направата и разпространението на Mageia по света е възможно благодарение на всички хора и организации, които ни осигуряват огледалата и даряват парични средства, хардуер, хостинг и други.

Искате да помогнете? Присъединете се!