Изтеглянето на Mageia 6 Netinstall Nonfree 64bit CD ISO ще започне след секунди (размера за изтегляне е 58 MB). Ако изтеглянето не започне, натиснете тук.

Това mirrors.kernel.org огледало се намира в - (the USA). Ако това огледало не работи, опитайте тези. Вашия IP адрес е 34.204.52.4 и се намирате в the USA, North America.

Когато изтеглянето завърши, проверете дали контролните суми съвпадат:

$ md5sum Mageia-6-netinstall-nonfree-x86_64.iso
d1b96189c2a6274c04d157ddf3a44845

$ sha512sum Mageia-6-netinstall-nonfree-x86_64.iso
2fa0c736d985a55af423ead7c01831068304fa5fe0495a52d5a47315ed28a6ad31f67fc0d3586603d93104559849f00345d24198832d8ae0fd3712c74d502535

Ако контролните суми не съвпадат, НЕ използвайте това ISO. Проверете пак и опитайте да го изтеглите отново. Контролните суми са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-netinstall-nonfree-x86_64.iso.md5 и Mageia-6-netinstall-nonfree-x86_64.iso.sha512.


Направата и разпространението на Mageia по света е възможно благодарение на всички хора и организации, които ни осигуряват огледалата и даряват парични средства, хардуер, хостинг и други.

Искате да помогнете? Присъединете се!