Изтеглянето на Mageia 6 Netinstall 64bit CD ISO ще започне след секунди (размера за изтегляне е 38 MB). Ако изтеглянето не започне, натиснете тук.

Това distro.ibiblio.org огледало се намира в Durham (the USA). Ако това огледало не работи, опитайте тези. Вашия IP адрес е 54.164.198.240 и се намирате в the USA, North America.

Когато изтеглянето завърши, проверете дали контролните суми съвпадат:

$ md5sum Mageia-6-netinstall-x86_64.iso
7b3a11f29a8225ac119221bdbf3bccfb

$ sha512sum Mageia-6-netinstall-x86_64.iso
f27470ed75512b96b2d0e6d00061e1b6f77ae1c565232a479182f25831b4e6db77b0353d27dda05ab6227c7ed041626a85b451b0d2af63a4fafcb6b63b2721f9

Ако контролните суми не съвпадат, НЕ използвайте това ISO. Проверете пак и опитайте да го изтеглите отново. Контролните суми са налични за изтегляне като файлове: Mageia-6-netinstall-x86_64.iso.md5 и Mageia-6-netinstall-x86_64.iso.sha512.


Направата и разпространението на Mageia по света е възможно благодарение на всички хора и организации, които ни осигуряват огледалата и даряват парични средства, хардуер, хостинг и други.

Искате да помогнете? Присъединете се!