La baixada de Mageia 6 LiveDVD GNOME 64bit DVD hauria de començar d'aquí a pocs segons (la mida de la baixada és d'uns 2 GB). Si la baixada no comença, feu clic aquí.

Aquesta mirror.dacentec.com rèplica de baixada està ubicada a Lenoir (the USA). Si no us funciona correctament, podeu provar aquestes altres rèpliques. La vostra adreça IP és 107.21.169.9 i sembla que sou a the USA, North America.

Tan aviat com s'hagi completat la baixada, hauríeu de comprovar que les sumes de verificació coincidissin:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
0511e13ba72f9fc6d155702d25704e1e

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
3517a32ea6962ee0c38b6ba208013137f37a4818

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
c96d719b58bc8d4012f4b9d60d22bfc23ad647eef0486416987e58ccf6361db8a1ceefc8eae3a1087ae5554a329b647b971103a1ee368a076a9d9139dd629e4e

Si les sumes de verificació no coincideixen, NO useu aquesta ISO. Torneu-ho a comprovar i proveu de baixar-la una altra vegada. Les sumes de verificació estan disponibles per baixar com a fitxers: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1 i Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.

També podeu verificar la signatura d'una ISO. També estan disponibles per baixar com a fitxers: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg i Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Primer heu d'importar la clau "Mageia Release" des d'un servidor de claus públic MIT PGP:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

A la resposta hi hauria d'haver una de les línies següents:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

o bé si ja heu importat la clau abans:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Llavors heu de verificar la signatura de l'ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

A la resposta hi hauria d'haver línies com ara aquestes:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

S'espera un avís sobre una signatura no certificada.


La construcció i distribució de Mageia a tot el món és possible gràcies a tota la gent i organitzacions que tenen com a rèplica el nostre programari i que donen diners, maquinari, allotjament i més coses.

Ens voleu ajudar? Uniu-vos a nosaltres!