Stahování Mageia 6 LiveDVD GNOME 64bit DVD by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 2 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Tento distro.ibiblio.org stahovací server je umístěn na Durham (the USA). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 34.203.225.78, a zdá se, že vy jste v the USA, North America.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
0511e13ba72f9fc6d155702d25704e1e

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
3517a32ea6962ee0c38b6ba208013137f37a4818

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
c96d719b58bc8d4012f4b9d60d22bfc23ad647eef0486416987e58ccf6361db8a1ceefc8eae3a1087ae5554a329b647b971103a1ee368a076a9d9139dd629e4e

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout. Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.