Stahování Mageia 6 LiveDVD Plasma 64bit DVD by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 2.4 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde. | Magnet

Tento mirrors.kernel.org stahovací server je umístěn na - (the USA). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 54.227.51.103, a zdá se, že vy jste v the USA, North America.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso
1a152fb3aa5402761688d8aab67ae8df

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso
8cd594a85bb5a767305e1e57fe9bae0ee3d8e0bb

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso
b6e8626fc9e43856ee1c9f317664c7dad5198d6af33153b7c28adfa7c91910827387b8bd7cfcd1a7945fff590f4f040434044c97c587035829052fde694b9b9c

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout. Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha512.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Plasma-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.