Stahování Mageia 6 LiveDVD Xfce 32bit DVD by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 1.8 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Tento distro.ibiblio.org stahovací server je umístěn na Durham (the USA). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 54.92.193.89, a zdá se, že vy jste v the USA, North America.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso
911088471ddc24bc2d92084e19cec534

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso
fcb93b32b5c594b3806d460c44a1301e8ef2c610

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso
05f8ff4d0bda9a2ad7c0830f1d364429ed008df2b17cfb92c2218e96303312595de4d298dc125594ecc42af182db97642da33fde3907b8545f7b48c0060b54ee

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout. Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha512.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.md5.gpg

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.