Stahování Mageia 6 LiveDVD Xfce 64bit DVD by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 1.9 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Tento mageia.jameswhitby.net stahovací server je umístěn na RICHMOND (the USA). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 54.196.190.32, a zdá se, že vy jste v the USA, North America.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
dceab9b70f6108fb42f3c4e03489d353

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
f52392f06f459fedc9dac82f62e27ad3123ee2bf

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
42b05feb90890422b6a4745693a7799174062e1010c74005749f9ee07c56c06b241dfa6129f80e07b5d704aaa0621d9bb93a70616e8b3ac960905f318749745b

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout. Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha512.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.