Stahování Mageia 6 32bit DVD by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 3.7 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Tento mirror.dacentec.com stahovací server je umístěn na Lenoir (the USA). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 107.21.169.9, a zdá se, že vy jste v the USA, North America.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

$ md5sum Mageia-6-i586-DVD.iso
7c90caacad20df8d8146ad32d0903554

$ sha1sum Mageia-6-i586-DVD.iso
df3254c07b54a031ed46a8fd61f8a796d71e9467

$ sha512sum Mageia-6-i586-DVD.iso
d519376df14aab523f3a347ac0cf8875fadb5cdc8369bfc51d76d7e7083b7613ae52e90e36668c5ab4d82a6124c75d201eae98b24bf5417348f331c1d87d585b

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout. Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-i586-DVD.iso.md5, Mageia-6-i586-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-i586-DVD.iso.sha512.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-i586-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-i586-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-i586-DVD.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-i586-DVD.iso.md5.gpg

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.