Stahování Mageia 6 64bit DVD by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 3.6 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Tento mageia.jameswhitby.net stahovací server je umístěn na RICHMOND (the USA). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 3.80.85.76, a zdá se, že vy jste v the USA, North America.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

$ md5sum Mageia-6-x86_64-DVD.iso
55e20da532496124e6e720896fdf9fe4

$ sha1sum Mageia-6-x86_64-DVD.iso
03c496389fd39b80107077828a066163d8c38c17

$ sha512sum Mageia-6-x86_64-DVD.iso
587b2be3c3bb0d12b0a1980684bec8475d4f692bba2b97c9aa02adb085032728e5bf72fa16def321d46b7b13f68cf95476b9461a97ae01db9102ef2573db7a22

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout. Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha512.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-6-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.