Mae'r calendr hwn yn dangos holl ddigwyddiadau Mageia, cyfarfodydd timau, cerrig milltir cynllunio datblygiadau a mwy.

Mae'n gyhoeddus ac ar gael i bawb. Dim ond aelodau bwrdd a chyngor Mageia all ei olygu.

I wneud sylw, ychwanegiad, neu newid i'r calendr, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy:

ffeiliau ICS

Cewch fynediad darllen yn unig uniongyrchol at y ffeiliau .ics hyn: