Dylai Mageia 6 LiveDVD GNOME 64bit DVD gychwyn lawrlwytho o fewn ychydig eiliadau (maint lawrlwytho tua 2 GB). Os na fydd yn cychwyn lawrlwytho, cliciwch yma.

Lleolir y drych lawrlwytho mirror.dacentec.com hwn yn Lenoir (the USA). Os nad yw'n gweithio'n iawn i chi, tarwch olwg ar ddrychau eraill. 18.212.93.234 yw eich cyfeiriad IP ac mae'n ymddangos eich bod yn the USA, North America.

Unwaith i'r lawrlwytho gwblhau, dylech gadarnhau bod y data checksum yn cyd-fynd:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
0511e13ba72f9fc6d155702d25704e1e

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
3517a32ea6962ee0c38b6ba208013137f37a4818

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso
c96d719b58bc8d4012f4b9d60d22bfc23ad647eef0486416987e58ccf6361db8a1ceefc8eae3a1087ae5554a329b647b971103a1ee368a076a9d9139dd629e4e

Os nad yw'r data checksum yn cyd-fynd, PEIDIWCH â defnyddio'r ISO hwn. Ailwiriwch a cheisio lawrlwytho eto. Mae checksums ar gael i'w lawrlwytho fel ffeiliau: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5. Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1 a Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.

Gallwch hefyd wirio llofnod ISO. Maen nhw hefyd ar gael i'w lawrlwytho fel ffeiliau: Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg. Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg a Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Yn gyntaf, rhaid i chi fewnforio allwedd "Mageia Release" o weinydd allweddi cyhoeddus PGP MIT:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

Dylech weld un o'r llinellau canlynol:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

neu os ydych wedi mewnforio'r allwedd o'r blaen:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Yna, rhaid i chi wirio llofnod yr ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-GNOME-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

Dylech weld llinellau fel y rhain:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

The warning about uncertified signature is expected.


Mae creu a dosbarthu Mageia ledled y byd yn bosibl diolch i'r holl bobl a'r sefydliadau sydd yn cynnal drychau o'n meddalwedd ac yn rhoi arian, caledwedd, a mwy.

Hoffech chi helpu? Ymunwch â ni!