Dylai Mageia 6 64bit DVD gychwyn lawrlwytho o fewn ychydig eiliadau (maint lawrlwytho tua 3.6 GB). Os na fydd yn cychwyn lawrlwytho, cliciwch yma.

Lleolir y drych lawrlwytho mirrors.kernel.org hwn yn - (the USA). Os nad yw'n gweithio'n iawn i chi, tarwch olwg ar ddrychau eraill. 54.198.158.24 yw eich cyfeiriad IP ac mae'n ymddangos eich bod yn the USA, North America.

Unwaith i'r lawrlwytho gwblhau, dylech gadarnhau bod y data checksum yn cyd-fynd:

$ md5sum Mageia-6-x86_64-DVD.iso
55e20da532496124e6e720896fdf9fe4

$ sha1sum Mageia-6-x86_64-DVD.iso
03c496389fd39b80107077828a066163d8c38c17

$ sha512sum Mageia-6-x86_64-DVD.iso
587b2be3c3bb0d12b0a1980684bec8475d4f692bba2b97c9aa02adb085032728e5bf72fa16def321d46b7b13f68cf95476b9461a97ae01db9102ef2573db7a22

Os nad yw'r data checksum yn cyd-fynd, PEIDIWCH â defnyddio'r ISO hwn. Ailwiriwch a cheisio lawrlwytho eto. Checksums are available for download as files: Mageia-6-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha1 and Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha512.

You can also verify the signature of an ISO. They are also available for download as files: Mageia-6-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg and Mageia-6-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. First you need to import the "Mageia Release" key from a MIT PGP Public Key Server:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

In response there should be one of the following lines:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

or if you already imported the key before:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Then you need to verify the signature for the ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

In response there should be lines like:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

The warning about uncertified signature is expected.


The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all the people and organizations that mirror our software and that donate money, hardware, hosting and more.

Hoffech chi helpu? Ymunwch â ni!