Du kan få mere information om vores licenseringspolitik her.

_: You can warn about unofficial translation here


Introduktion

Styresystemet og de forskellige komponenter som findes i Mageia-distributionen vil i det følgende blive kaldt "softwareprodukter". Softwareprodukterne inkluderer, men er ikke begrænset til: samlingen af værktøjer, metoder, regler og dokumentation relateret til styresystemet og de forskellige komponenter i Mageia-distributionen, og alle programmer distribueret med disse produkter leveret af mageias licenstagere eller leverandører.

1. Licensaftale

Læs venligst dette dokument omhyggeligt. Dette dokument er en licensaftale mellem dig og Mageia, som gælder til softwareprodukterne. Ved at installere, kopiere eller bruge ethvert af disse softwareprodukter på nogen måde, accepterer du udtrykkeligt og accepterer fuldt ud at følge denne licensaftale med dens betingelser og regler. Hvis du er uenig i nogen som helst del af denne licens, har du ikke lov til at installere, kopiere eller bruge disse softwareprodukter. Hvilket som helst forsøg på at installere, kopiere eller bruge disse softwareprodukter på en måde som ikke er i overensstemmelse med betingelserne og reglerne i denne licens er ugyldig og vil ophæve dine rettigheder under denne licens. Ved ophævelse af licensen skal du med det samme ødelægge alle kopier af softwareprodukterne.

2. Begrænset garanti

Softwareprodukterne og tilhørende dokumentation leveres "som de er", uden nogen form for garanti, i den udstrækning lov tillader. Hverken Mageia eller deres licenstagere eller leverandører vil under ingen omstændigheder efter hvad loven foreskriver være ansvarlig for specielle, tilfældige, direkte eller indirekte tab af nogen art (inkluderende uden begrænsninger, skader ved tab af forretning, forstyrrelser af forretning, finansielle tab, advokatbistand, erstatninger som resultat af en retssag eller nogen anden form for følgetab) opstået under brugen eller mangel på samme af disse softwareprodukter, selv hvis Mageia er blevet gjort opmærksom på muligheden for eller indtræffelsen af sådanne skader.

BEGRÆNSET ANSVAR MED HENSYN TIL REGLER OM BESIDDELSE ELLER BRUG AF FORBUDT SOFTWARE I VISSE LANDE

I den udstrækning som loven tillader vil Mageia eller deres distributører under ingen omstændigheder være ansvarlig for specielle, tilfældige, direkte eller indirekte tab af nogen art (inklusive uden begrænsninger skader ved tab af forretning, forstyrrelser af forretning, finansielle tab, advokatbistand, erstatninger som resultat af en retssag eller nogen anden form for tab) opstået ved besiddelse eller brug af softwarekomponenter eller opstået ved hentning af softwarekomponenter fra et af Mageia-webstederne som er forbudt eller begrænset i visse lande ved lokal lov. Dette begrænsede ansvar gælder, men er ikke begrænset til, de stærke krypteringskomponenter inkluderet i softwareprodukterne.
Imidlertid kan denne begrænsning være ikke gældende for dig, idet nogen jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følge- eller ulykkes-skader.

3. GPL-licensen og relaterede licenser

Software produkter består af komponenter lavet af forskellige personer eller enheder.
De fleste af disse licenser tillader dig at bruge, kopiere, tilpasse eller videredistribuere de komponenter, som
de dækker. Læs omhyggeligt de vilkår og betingelser i licensaftalen for hver komponent
før du bruger noget komponent. Ethvert spørgsmål om en komponent licens skal rettes til den komponent
licensgiver eller leverandør og ikke til Mageia
Programmerne der er udviklet af Mageia reguleres af GPL licens. dokumentation skrevet
af Mageia er underlagt "CC-By-SA" Licens.

4. Intellektuelle rettigheder

Alle rettigheder til komponenterne i softwareproduktet tilhører deres respektive forfattere, og er beskyttet af intellektuelle rettigheds- og ophavsretslove, gældende for software. Mageia forbeholder sine rettigheder til at ændre eller tilpasse softwareprodukterne, helt eller delvist, med alle midler og til alle formål. "Mageia" samt de tilhørende logoer er varemærker for Mageia.Org

5. Styrende love

Hvis dele af denne aftale bliver kendt ugyldig, ulovlig eller ubrugelig ved en domstolsafgørelse, vil disse dele blive ekskluderet fra denne kontrakt. Du vil forblive bundet af de andre gældende dele af aftalen. Vilkårene og aftalerne i denne licens er reguleret under fransk lov. Alle uenigheder vedrørende vilkårene i denne licens vil fortrinsvist blive løst udenfor domstolene. Som en sidste udvej vil uenighederne blive håndteret ved den rette domstol i Paris, Frankrig. Ved spørgsmål omkring dette dokument, kontakt venligst Mageia.

Advarsel om patenter

Advarsel: Fri software er ikke nødvendigvis fri for patenter, og noget af det inkluderede fri software er muligvis dækket af patenter i dit land. For eksempel kan de inkluderede MP3-dekoder kræve en licens til yderligere brug (se www.mp3licensing.com for flere detaljer) Hvis du er usikker om et patent kan vedrøre dig, så tjek din lokale lovgivning.