Η λήψη του Mageia 6 LiveDVD Xfce 64bit DVD θα ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα (Το μέγεθος του ληφθέντος αρχείου είναι περίπου 1.9 GB). Αν η λήψη δεν ξεκινάει, πατήστε εδώ.

Ο καθρεπτισμός λήψης mirrors.kernel.org βρίσκεται στο(ν)/στη(ν) - (the USA). Αν δε δουλεύει καλά για σας, ελέγξτε αυτούς τους καθρεφτισμούς. Η IP διεύθυνσή σας είναι 54.92.193.89 και φαίνεται ότι η τοποθεσία σας είναι the USA, North America.

Μόλις η λήψη ολοκληρωθεί, θα πρέπει να ελέγξετε αν υπογραφές αντιστοιχούν:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
dceab9b70f6108fb42f3c4e03489d353

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
f52392f06f459fedc9dac82f62e27ad3123ee2bf

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
42b05feb90890422b6a4745693a7799174062e1010c74005749f9ee07c56c06b241dfa6129f80e07b5d704aaa0621d9bb93a70616e8b3ac960905f318749745b

Αν οι υπογραφές δεν αντιστοιχούν, μην χρησιμοποιήσετε το ISO. Ελέγξτε ξανά και δοκιμάστε να κάνετε λήψη εκ νέου. Τα αθροίσματα ελέγχου είναι διαθέσιμα προς λήψη ως αρχεία: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha1 και Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha512.

Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε την υπογραφή ενός ISO. Είναι επίσης διαθέσιμα προς λήψη ως αρχεία: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg και Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. Πρωτίστως χρειάζεται να εισαγάγετε το κλειδί «Mageia Release» από τον εξυπηρετητή δημοσίων κλειδιών MIT PGP:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

Ως απάντηση θα λάβετε μια από τις κατωτέρω γραμμές:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

ή αν έχετε προηγουμένως εισαγάγει το κλειδί:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Στη συνέχεια θα πρέπει να επαληθεύσετε την υπογραφή του ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

Ως απάντηση θα λάβετε μια γραμμή όπως:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

Η προειδοποίηση σχετικά με την μη πιστοποιημένη υπογραφή είναι αναμενόμενη.


Η παραγωγή και η διανομή της Mageia σε όλον τον κόσμο γίνεται δυνατή χάρη σε όλους τους ανθρώπους και οργανισμούς που καθρεπτίζουν το λογισμικό μας και που δωρίζουν χρήματα, υλικό, φιλοξενία και άλλα πολλά.

Θέλετε να βοηθήσετε; Ελάτε μαζί μας!