• 2018

 • 2017

  • Ιούλιος

  • Φεβρουάριος

   • Έβδομη γενική συνέλευση κατά την διάρκλεια της FOSDEM στις Βρυξέλλες στο Βελγιο.
 • 2016

  • Δεκέμβριος

   • Ενημέρωση της Mageia 5 σε Mageia 5.1
  • Φεβρουάριος

   • Η έκτη γενική συνέλευση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της FOSDEM στις Βρυξέλλες..
 • 2015

  • Ιούνιος

  • Φεβρουάριος

   • Η πέμπτη γενική συνέλευση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της FOSDEM στις Βρυξέλλες.
 • 2014

  • Ιούνιος

   • Ενημέρωση της Mageia 4 σε Mageia 5.1
  • Φεβρουάριος

   • Κυκλοφορία της Mageia 4.
   • 4η γενική συνέλευση που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της FOSDEM στις Βρυξέλλες.
 • 2013

  • Μάιος

  • Φεβρουάριος

   • Τρίτη γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια του FOSDEM στις Βρυξέλλες, Βέλγιο.
 • 2012

  • Μάιος

  • Φεβρουάριος

   • Πραγματοποιείται η δεύτερη γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια του FOSDEM στις Βρυξέλλες.
 • 2011

  • Ιούνιος

  • Φεβρουάριος

   • Η πρώτη γενική συνέλευση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της FOSDEM στις Βρυξέλλες.
  • Ιανουάριος

   • Το σύστημα κατασκευής πακέτων είναι έτοιμο για τη δημιουργία των ISO της πρώτης alpha.
 • 2010

  • Τέλος του έτους

   • Η ανταπόκριση είναι απίστευτη: σημαντικός αριθμός δωρεών και συζητήσεων.
   • Το έργο αποκτά δομή, η διακυβέρνηση διαμορφώνεται σταδιακά (πρώτη διοίκηση, ομάδες).
  • Σεπτέμβριος

   • Δημιουργία της Mageia ως fork της Mandriva Linux.
   • Καταχώρηση της οργάνωσης Mageia.Org στο Παρίσι.