Više informacija o našoj politici licenciranja možete dobiti ovdje.

_: You can warn about unofficial translation here


Uvod

Operativni sustav i njegove različite komponente raspoložive u Mageia distribuciji
će se zvati "Software-ski Produkti" daljnje u tekstu. Software-ski Produkti uključuju, ali nisu
ograničeni na, skup programa, metoda, zakona i dokumentacija vezanih uz operativni
sustav i različite komponente Mageia distribucije.

1. Licencni Dogovor

Molimo pažljivo pročitajte ovaj dokument. Ovaj dokument je licenci dogovor između vas i
Mageia koji se primjenjuje na Software-ske produkte.
Instaliranjem, dupliciranjem ili korištenjem Software-skih Produkata u bilo kojem obliku,eksplicitno
prihvaćate i potpuno se slažete da ćete prihvatiti stavke i uvjete ove Licence.
Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim dijelom licence, nije vam dozvoljeno instalirati, duplicirati ili koristiti
Software-ski produkt.
Svaki pokušaj instalacije, dupliciranja ili korištenja Software-skog Produkta u obliku kojem ne priliči
sa stavkama i uvjetima ove licence je prazno i uništiti će vaša prava pod ovom
Licencom. Uslijed uništenja licence, morate odmah unišititi sve kopije
Software-skog Produkta.

2. Ograničeno Jamstvo

Software-ski Produkt i pripadajuća dokumentacija je pružena "kako je", bez jamstva, do
mjere dozvoljene zakonom.
Mageia neće, u bilo kojim slučajevima i do te mjere dozvoljene zakonom, biti odgovaran za bilo kakvu specijalnu,
nesretnu, direktnu ili indirektnu štetu bilo kakvu (uključujući granice štete od gubitka
posla, prestanka posla, financijskih gubitaka, legalnih plaćanja i kazni posljedica sudskih
presuda, ili bilo kakvih drugih posljedica gubitka) što je posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja Software-skog
Produkta, iako je Mageia bio upozoren od mogućnosti takve
štete.

OGRANIČENA ODGOVORNOST POVEZANA SA POSJEDOVANJEM ILI KORIŠTENJEM ZABRANJENOG SOFTWARE-A U NEKIM ZEMLJAMA

Do granice dozvoljene zakonom, Mageia ili njegovi distributori neće, u bilo kakvim slučajevima, biti
odgovaran za bilo kakvu specijalnu, nesretnu, direktnu ili indirektnu štetu bilo kako (uključujući
ograničene štete zbog gubitka posla, prekida posla, financijskog gubitka, legalnih plaćanja
i kazni posljedica sudskih presuda, ili bilo kakvih drugih posljedicagubitka) što je posljedica
posjedovanja ili korištenja software-skih komponenti ili kao posljedica skidanja (download-a) software-skih komponenti
sa jednog od Mageia site-ova koja su zabranjena ili ograničena u nekim zemljama po lokalnim zakonima.
Ova ograničena odgovornost se primjenjuje na, ali nije ograničena, jake kriptografske komponente
uključene u Software-ski Produkt.

3. GPL Licenca i slične licence

The Software Products consist of components created by different persons or entities.
Most of these licenses allow you to use, duplicate, adapt or redistribute the components which
they cover. Please read carefully the terms and conditions of the license agreement for each component
before using any component. Any question on a component license should be addressed to the component
licensor or supplier and not to Mageia.
The programs developed by Mageia are governed by the GPL License. Documentation written
by Mageia is governed by "CC-By-SA" License.

4. Prava na intelektualno vlasništvo

Sva prava komponenti Software-skog Produkta pripada njihovim uvaženim autorima i
zaštićeni su intelektualnim vlasništvom i autorskim zakonima primjenjivim na software-ske programe.
Mageia zadržava svoje pravo za izmjenu ili prilagođavanje Software-skog Produkta, kao cijelinu ili u
dijelovima, u svim slučajevima za sve namjene.
"Mageia" i pripadajući logoi su zaštićeni prodajni znaci Mageia.Org

5. Državni zakoni

Ukoliko neki dio ovog dogovora govori ništa, ilegalan ili neprikladan sudstvu, taj
dio može se isključiti iz ovog ugovora. Ali ostajete obveznu drugim primjenjivim sekcijama
ugovora.
Za stavke i uvjete ove Licence je nadležan zakon Francuske.
Sve sporove oko stavaka licence će preferirano biti uređeno sudom. Kao zadnji
izlaz, spor će biti predan odgovarajućem Sudu u Parizu - Francuska.
Za bilo kakva pitanja o ovom dokumentu, molimo kontaktirajte Mageia S.A.

Upozorenje o patentima

Warning: Free Software may not necessarily be patent free, and some Free
Software included may be covered by patents in your country. For example, the
MP3 decoders included may require a license for further usage (see
www.mp3licensing.com for more details). If you are unsure if a patent
may be applicable to you, check your local laws.