Prenos (Mageia 6 LiveDVD Xfce 32bit DVD) naj bi se pričel v nekaj sekundah (velikost prenosa je okoli 1.8 GB). Kliknite tule, če se prenos ne prične samodejno.

To spletno zrcalo mirror.math.princeton.edu se fizično nahaja v Princeton (the USA). Poizkusite še druga spletna zrcala, če ta ne deluje dobro. Vaš naslov IP je 18.208.211.150, zdi se, da se nahajate v the USA, North America.

Takoj ko se prenos zaključi, preverite njegovo nadzorno vsoto:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso
911088471ddc24bc2d92084e19cec534

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso
fcb93b32b5c594b3806d460c44a1301e8ef2c610

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso
05f8ff4d0bda9a2ad7c0830f1d364429ed008df2b17cfb92c2218e96303312595de4d298dc125594ecc42af182db97642da33fde3907b8545f7b48c0060b54ee

NE UPORABITE tega odtisa nosilca (ISO), če se nadzorna vsota ne ujema. Dvakrat preverite in poskusite prenos znova. Nadzorne vsote so na voljo za prenos kot datoteke: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha1 in Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha512.

Lahko tudi preverite varnostni podpis gpg odtisa nosilca (ISO). Tudi ti so na voljo za prenos kot datoteke: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha1.gpg in Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.sha512.gpg. Najprej morate uvoziti "Mageia Release" ključ s strežnika MIT javnih ključev PGP:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

V odzivu naj bi bila ena od naslednjih vrstic:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

ali če ste ključ že uvozili:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Nato preverite varnostni podpis gpg odtisa nosilca (ISO).

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Xfce-i586-DVD.iso.md5.gpg

V odzivu naj bi bile tudi vrstice:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

Opozorilo o nepreverjenem podpisu je pričakovano.


Izdelavo in distribucijo Mageje po vsem svetu so omogočili vsi ljudje in organizacije, ki zrcalijo našo programsko opremo in darujejo denar, strojno opremo, gostovanje in še več.

Nam želite pomagati? Pridružite se nam!