Mageia, una distribució Linux basada en la comunitat, per a escriptori i servidor.

Canvieu la perspectiva

  • Sistema operatiu estable i segur per a escriptori i servidor.
  • Programari lliure, coproduït per centenars de persones
  • Govern electe, organització sense ànim de lucre
  • En podeu formar part


Mapa del lloc | Política de privacitat