See kalender näitab kõiki Mageia sündmusi, meeskondade koosolekuid, arenduse tähtaegu ja vajaduse korral muudki.

Kalender on avalik ja kõigile kättesaadav. Muutusi võivad sellesse teha ainult Mageia juhatuse ja nõukogu liikmed ning meeskondade juhid.

Soovi korral kalendrit kommenteerida, sellesse midagi lisada või muuta, võtke palun meiega ühendust järgmistel kanalitel:

ICS-failid

Lugemisõigusega pääseb vahetult ligi järgmistele .ics-failidele: