Dzięki nim Mageia idzie dalej.

Niniejsi wspanaili ludzie wsparli nas finansowo na rzecz Mageia.Org:

kwota euro wsparła Mageia.Org w ciągu ostatnich 30 dni. Więcej szczegółów.

Ostatnia aktualizacja

Od września 2010 roku Magei nie dotrwała by do dziś, gdyby nie entuzjazm, dobre słowa i zaangażowania setek ludzi.

Nie obeszłoby się bez pomocy i datków wielu osób i organizacji, które dostarczają Mageia.Org wsparcia, zachęt, zaufania, sprzętu, hostingu, serwerów i sprzętu do testów, urządzeń do serwerów lustrzanych, przepustowości łącz internetowych, pieniędzy i w końcu opieki nad wszystkim.

Niniejsza strona powstała by przypomnieć wkład jej ofiarodawców w niniejszy projekt.

Poniżej wymieniono organizacje i osoby dostarczające Mageia.Org urządzeń do budowy serwerów lustrzanych, hostingu i jego obsługi, komputerów na serwery, przepustowości łącz i innych urządzeń:


Wspaniałe miejsca i ludzie, którzy nas przyjęli i zaoferowali herbatę, kawę, miejsce do siedzenia i ciepłe słowo (na dziś głównie w Paryżu):


Dziękujemy wszystkim tym, których spotkaliśmy i z którymi dyskutowaliśmy nad naszym projektem i potencjalnymi jego implikacjami.Mapa strony | Polityka prywatności