Proiectul Mageia este o comunitate vivace, deschisă tuturor. Dorim ca acest loc să fie unul plăcut atît noilor veniți cît și membrilor existenți, unde fiecare să se simtă confortabil și acceptat indiferent de cantitatea sau de tipul contribuțiilor aduse.

În comunitatea Mageia participanți din toate colțurile lumii se alătură pentru a crea un sistem de operare bazat pe aplicații libere. Aceasta este cu putință datorită sprijinului, muncii grele și entuziasmului miilor de oameni, atît al acelora care creează și utilizează Mageia, cît și al membrilor celorlalte proiecte de aplicații libere.

Acest document oferă îndrumări pentru a garanta că participanții la proiectul Mageia pot coopera în mod efectiv, într-o atmosferă pozitivă și plină de inspirație și explică modul în care ne putem sprijini reciproc.

Acest cod de conduită este împărtășit de către toți contribuitorii și utilizatorii care se angajează la proiectul Mageia și la serviciile comunității sale.

În ansamblu

Acest cod de conduită prezintă un rezumat al valorilor împărtășite și al „bunului simț” din comunitatea noastră. Imperativele socialie esențiale care păstrează proiectul nostru ca un întreg cuprind:

Acest cod de conduită reflectă standardele convenite de comportament pentru membrii comunității Mageia, pe orice forum, listă de difuziune, wiki, sit web, canal IRC, întrunire publică sau corespondență privată cu privire la proiectul Mageia și la serviciile sale. Comunitatea va acționa în acord cu standardele scrise în acest cod de conduită și va apăra aceste standarde în favoarea comunității. Liderii oricăriei echipe Mageia au dreptul de a suspenda accesul oricărei persoane care persistă în încălcarea codului nostru de conduită sau, dacă este necesar, problema poate fi adusă în atenția consiliului Mageia pentru decizia finală.

Fiți chibzuit.

Acțiunile și mumca voastră vor afecta și vor fi utilizate de către ceilalți, iar la rîndul vostru veți depinde de munca și de acțiunile celorlalți. Orice decizie pe care o luați va afecta alți membri ai comunității și ne așteptăm să țineți cont de aceste consecințe cînd luați decizii.

Ca și contribuitor, să apreciați munca celorlalți și să țineți cont de cum schimbările voastre vor afecta pe ceilalți. De asemenea, este de preferat să urmați și să respectați programul și orientările proiectului.

Ca și utilizator, amintiți-vă de contribuitori și de munca lor grea pentru proiectul Mageia și că se mîndresc cu ea. Dacă sînteți frustrat de anumite probleme în particular, acestea se vor rezolva cu siguranță dacă furnizați informații precise tuturor părților implicate.

Fiți respectuos.

Pentru a păstra comunitatea Mageia într-o stare sănătoasă, membrii săi trebuie să se simtă confortabili și acceptați. Pentru a îndeplini acest lucru, este absolut necesar să ne tratăm unii pe alții cu respect. Dacă se ivesc divergențe, plecați de la premiza că s-a vrut binele.

Nu tolerăm atacurile personale, rasismul, sexismul sau orice altă formă de discriminare. Dezacordurile sînt inevitabile din cînd în cînd, dar respectarea punctului de vedere al celorlalți vă vor permite în timp cîștigarea respectului pentru punctul de vedere personal. Respectarea celorlalți, a muncii lor, a contribuțiilor lor și presupunînd că motivația lor îzvorăște din dorința de-a face bine, va face ca membrii comunității să se simtă în largul lor și acceptați, iar rezultatele directe vor fi motivația și productivitatea mai mare.

Așteptăm de la membrii comunității noastre să fie respectuoși în interacțiunile lor cu alți contribuitori, cu utilizatorii și cu celelalte comunități. Nu uitați că Mageia este un proiect internațional și că poate nu sînteți la curent cu aspecte importante alor celorlalte culturi.

Fiți colaborativ.

Mișcarea pentru aplicațiile libere depinde de colaborare: ajută la limitarea duplicării efortului îmbunătățind în același timp calitatea aplicațiilor produse. Pentru a evita neînțelegerile, încercați să fiți clar și concis cînd cereți sau oferiți ajutor. Nu uitați că este ușor să înțelegeți greșit mesajele electronice (mai ales atunci cînd nu sînt scrise în limba voastră maternă). Cereți detalii suplimentare dacă ceva nu pare clar; nu uitați regula dintîi, presupuneți că s-a dorit binele.

Ca și contribuitor, trebuie să vizați colaborarea cu ceilalți membri ai comunității, cît și cu celelalte comunități interesate (de exemplu, proiectele din amont - „upstream”), sau care depind de munca voastră. Lucrul vostru trebuie să fie transparent și oferit comunității cît mai repede posibil (chiar dacă nu este complet terminat). Dacă doriți să lucrați la ceva nou în proiectele existente, informați echipele acelor proiecte despre ideile și progresul vostru.

Poate că nu se va obțibe mereu un consens în implementarea unei idei, deci nu vă simțiți obligat să-l obțineți înanite să începeți. Totuși, informați mereu lumea de dinafară despre munca voastră și publicați-o într-un mod în care să permiteți externilor să testeze, discute și să contribuie la eforturile voastre.

Contribuitorii vin și pleacă de la fiecare proiect. Cînd părăsiți sau vă dezangajați de la un proiect, în totalitate sau în parte, trebuie să fiți mîndru de ce ați realizat, acționînd în mod responsabil față de cei care vor veni ulterior să continue munca la proiect.

Ca și utilizator, comentariile voastre sînt tot atît de importante ca și forma lor. Comentarii de slabă considerație pot răni și demotiva pe ceilalți membri ai comunității, pe cînd discuțiile cumpătate pot aduce rezultate pozitive. Un cuvînt îcurajator face minuni.

Fiți pragmatic.

Mageia este o comunitate pragmatică.

Punem preț pe rezultatele tangibile decît să avem ultimul cuvînt într-o discuție. Ne apărăm valorile de bază precum libertatea și colaborarea respectuoasă, dar nu lăsăm ca argumentele despre problemele minore să stea în calea obținerii unor rezultate mult mai importante. Sîntem deschiși la sugestii și soluții indiferent de originea lor. Dacă aveți dubii, sprijiniți o soluție care ne ajută să concretizăm lucrurile în locul uneia superioare teoretic, dar care nu se implementează. Utilizați uneltele și metodele care ajută la realizarea lucrurilor. Lăsați deciziile pe seama celor care fac munca. Dacă apar probleme care par a fi de nerezolvat, consultați liderul echipei potrivite. Dacă este necesar, se poate consulta consiliul Mageia.

Sprijiniți-i pe ceilalți din comunitate.

Comunitatea nostră este întărită prin respectul reciproc, colaborare, responsabilitate și comportament pragmatic. Cîteodată aceste valori trebuiesc apărate și alți membri ai comunității pot avea nevoie de ajutor.

Dacă vedeți cum ceilalți sînt atacați, gîndiți-vă în primul rînd la ce ajutor personal le puteți oferi. Dacă simțiți că situația depășește capacitatea voastră de-a oferi ajutor, contactați personal victima și întrebați-o dacă este nevoie de o intervenție oficială. În mod similar, trebuie să sprijiniți pe oricine pare a fi în pericol de epuizare, fie din stres cauzat de muncă fie din problemelor personale.

Cînd se ivesc probleme, ca primă acțiune aduceți respectuos aminte celor implicați de codul nostru de conduită. Liderii se definesc prin acțiunile lor și pot servi drept exemplu de urmat prin rezolvarea problemelor în spiritul Codului de Conduită înainte ca problemele să escaladeze.

Primiți ajutorul celorlalți din comunitate.

Divergențe politice și tehnice apar mereu. Comunitatea noastră nu face nici ea excepție de la regulă. Scopul în sine nu este de-a evita divergențele sau punctele de vedere diferite, cît rezolvarea lor în mod constructiv. Trebuie să vă întoarceți către comunitate să cereți sfaturi ca să rezolvați divergențele și, pe cît posibil, să consultați echipele implicate în mod direct.

Gîndiți profund înainte de-a transforma o divergență în dispută publică. Dacă este necesar, cereți mediere și încercați să rezolvați divergențele într-un mediu cu mai puțină încărcătură emoțională. Dacă simțiți că este atacată persoana sau munca voastă, respirați profund înainte de-a scrie replici înveninate. Considerați o pauză de 24 de ore dacă se folosește un limbaj emoțional - cîteodată o perioadă de răcorire este tot ce avem nevoie. Dacă totuși doriți să întrevedeți un mod de acțiune diferit, atunci vă încurajăm să vă publicați ideile și munca astfel încît să poată fi încercate și testate.

Acest document este sub licența Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 (versiunea părinte).