Puteți obține mai multe informații despre politica noastră de licențiere aici .

_: You can warn about unofficial translation here


Introducere

Sistemul de operare și diferitele componente disponibile în distribuția Mageia vor fi
denumite „Produse Informatice” în cele ce urmează. Produsele informatice includ, dar fără limitare
la, un set de programe, metode, reguli și documentația relativă la sistemele de operare și a
diferitelor componente ale distribuției Mageia, precum și oricare din aplicațiile
distribuite cu aceste produse oferite de furnizori sau licențiați Mageia.

1. Contract de licență

Vă rugăm să citiți cu atenție acest document. Acest document este un contract de licență între dumneavoastră și
Mageia, care se aplică în cazul produselor informatice.
Prin instalarea, duplicarea sau utilizarea oricăruia din produsele informatice, indiferent
de maniera aleasă, atestă că ați luat la cunoștință în mod explicit și că acceptați să vă conformați
în deplin de acord cu termenii și condițiile acestui contract de licență.
Dacă nu sînteți de acord cu oricare porțiune de licență, nu sînteți autorizat să instalați, duplicați sau
să utilizați acest produs.
Contractul de licență va fi reziliat în mod automat și fără preaviz în cazul în care nu vă conformați
dispozițiilor prezentului contract.
În caz de reziliere, sînteți obligat să distrugeți imediat toate exemplarele, toate copiile ale tuturor
produselor informatice.

2. Garanție și limite de garanție

Produsele informatice și documentația care le însoțește sînt oferite „așa cum sînt”, fără nici o garanție,
în măsura permisă de lege.
Nici Mageia și nici licențiații sau furnizorii săi, în nici un caz nu vor fi responsabili, și în măsura permisă de
lege, pentru daunele speciale, directe sau indirecte, sau incidentele (incluzînd fără limitări, daune
pentru pierderi de afaceri, întrerupere de activitate, pierderi financiare, de taxele legale și de
sancțiunile care pot rezulta dintr-o hotărîre judecătorească sau orice alte pierderi) care decurg
din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a produselor sale, chiar dacă Mageia sau licențiații și furnizorii săi
au fost informați de apariția sau de posibilitatea unor astfel de daune.

AVERTISMENT CU PRIVIRE LA DEȚINEREA SAU UTILIZAREA PROGRAMELOR INTERZISE ÎN ANUMITE ȚĂRI

În măsura permisă de lege, nici Mageia, nici licențiații, furnizorii sau distribuitorii săi nu vor fi, în nici un caz,
responsabili pentru orice un fel de daune speciale, incidente, directe sau indirecte (incluzînd fără
limitări daunele pentru pierderi de afaceri, întrerupere de activitate, pierderi financiare, taxe legale
și de sancțiuni rezultate dintr-o hotărîre judecătorească, sau orice alte pierderi) care decurg din
deținerea și utilizarea programelor sau a componentelor descărcate de pe unul din siturile Mageia care sînt
interzise sau restricționate de legile locale în unele țări.
Această răspundere limitată se aplică, dar nu se limitează la, și nivelului de criptare inclus în produsele
sale informatice.
Cu toate acestea, deoarece unele jurisdicții nu permit excluderea, sau limitarea, sau răspunderea pentru
consecințele sau daunele incidentale, limitarea de mai sus ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

3. Licența GPL și licențele asociate

Produsele informatice sînt alcătuite din componente create de diferite persoane sau entități.
Cele mai multe dintre aceste licențe vă permit să utilizați, duplicați, adaptați sau să redistribuiți
componentele pe care le acoperă. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile din contractul
de licență pentru fiecare componentă înainte de a-o utiliza. Orice întrebare cu privire la licența unei
componente trebuie abordată cu autorul ei și nu cu Mageia.
Programele dezvoltate de Mageia sînt reglementate de licența GPL. Documentația scrisă
de Mageia este reglementată de licența „CC-By-SA”.

4. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile asupra componentelor produselor informatice aparțin autorilor respectivi și sînt
protejate de drepturile proprietății intelectuale ce se aplică produselor informatice.
Mageia, licențiații și furnizorii săi își rezervă dreptul de a modifica sau adapta produsele lor informatice,
parțial sau în totalitate, prin orice mijloace și în orice scop.
Mărcile „Mageia” cît și siglele asociate sînt mărci înregistrate ale asociației Mageia.Org.

5. Dispoziții diverse

Dacă o dispoziție din acest contract de licență este declarată nulă și neavenită, ilegală sau nu se
poate aplica de o hotărîre a unei instanțe, această dispoziție va fi exclusă din acest contract.
Veți avea obligația de a respecta celelalte secțiuni ale contractului.
Termenii și condițiile acestei licențe sînt reglementate de legislația franceză.
Toate disputele privind termenii acestei licențe vor fi rezolvate, de preferință, în mod amiabil.
În caz de dezacord, litigiul va fi referit Instanței Judecătorești din Paris - Franța.
Pentru orice întrebare cu privire la acest document, vă rugăm să contactați Mageia.

Avertisment despre brevete

Avertisment: nu toate programele libere (Free Software) sînt lipsite de licențe,
iar unele dintre ele pot fi chiar protejate de brevete în țara voastră. De exemplu,
decodoarele MP3 incluse, pot necesita o licență pentru o utilizare mai avansată
(vizitați www.mp3licensing.com pentru mai multe detalii). În caz de
incertitudine, vă invităm să verificați legile din țara voastră.