Mageia je sociálny softvér

 • Chceme si, ako komunita, oceniť našich používateľov. Vždy budeme v kontakte s našou používateľskou základňou, keďže oni sú rovnakou súčasťou komunity, akou sú výrobcovia a organizátori.
 • Rozumieme, že naším najcennejším imaním sú ľudia a komunita.
 • Vždy budeme komunitnou distribúciou, ceniac si všetky komunitné príspevky.
 • Budeme zahŕňajúcou distribúciou, uisťujúc sa, že každý v komunite môže dosiahnuť vypočutie svojho hlasu.
 • Vysoko si vážime priateľstvá a budeme presadzovať spoločenskú interakciu medzi ľuďmi.
 • Ceníme si integritu, komunitu, dôveru a vždy budeme ľnúť ku najvyšším etickým štandardom.
 • Chceme sa predovšetkým vzájomne potešiť :-) .
 • Budeme sa snažiť udržiavať dobrú vôľu - rovnako našu vlastnú i širokej Open Source komunity.
 • Chceme si navzájom pomáhať a podporovať sa. Keď niečo nie je správne, podnikneme patričné kroky k nájdeniu lepšieho riešenia a použijeme ho.

Mageia je výkonná technológia

 • My, ako slobodný softvér a ako operačný systém, chceme neustále inovovať, aby sme zostávali prémiovou voľbou počítačovej technológie.
 • Chceme zostávať aktuálni s najnovšími trendmi v oblasti Open Source, pritom si uvážlivo vyberajúc vyváženosť medzi modernizáciou a spoľahlivosťou v našich distribúciách.
 • Budeme spravovať živosť vnútri našej komunity, vždy sa zacieľujúc k vedeniu na ceste spolupracujúceho vývoja.
 • Budeme povzbudzovať našich používateľov k najlepšiemu využívaniu svojich počítačov.
 • Budeme sa snažiť pre uľahčenie používania, ale tiež ponúkneme holistickú sadu inovácií pre začiatočníkov ako i pre skúsených používateľov.

Mageia sú Znalosti

 • Softvér je integrálna súčasť našich každodenných životov v takmer každej interakcii doma i po celom svete a vo svojom srdci je to počítačový kód. Budeme sa snažiť porozumieť mu a tiež spôsobu, ako funguje v našom každodennom živote.
 • Budeme podporovať našu používateľskú základňu vyvracaním mýtov o pokročilých technológiách.
 • Spoznávame, že sme ľuďmi. Zlyhania a neprístojnosti sa dejú a obsah sa mení. Budeme to brať do úvahy v našom softvéri i živote, takisto ako beh za šťastím. Budeme sa vyvíjať.
 • Veríme, že nič nie je také pekné ako porozumenie softvéru, ktorý používate vo vašom každodennom živote. Preto budeme ľudí otvorene vzdelávať o Voľnom Softvéri, našej Komunite a našom Operačnom Systéme.

Mageia je Kvalita

 • Mageia bude založená na požiadavkách dobrej kvality a stability.
 • Mageia bude súladná so štandardmi otvoreného softvéru.
 • Mageia sa bude vždy pridŕžať štandardov a technológií vysokej bezpečnosti a súkromia pre ochranu dát našich používateľov.

Mageia sú Otvorené Vzťahy

 • Budeme zaisťovať budúcnosť distribúcie skrze jej komunitu.
 • Budeme spolupracovať s inými OSS distribúciami a vývojármi jadra a kernelu pomocou distribúcie kódu.
 • Budeme pracovať v spolupráci s ostatnými projektami s otvoreným kódom.
 • Uvítame akúkoľvek Komerčnú Spoločnosť ako súčasť našej komunity.
 • Mageia bude vždy založená na Softvéri s Otvoreným Zdrojovým Kódom. Každopádne bude otvorená i softvérovým príspevkom bez otvoreného kódu, aby poskytla alternatívy pre rozličné potreby a očakávania našich používateľov.
 • Mageia bude vždy kolektívnou, medzinárodnou a organizovanou snahou, reprezentantkou našej pluralitnej komunity.