Aj vďaka nim sa Mageia posúva vpred.

Nasledujúci skvelí ľudia darovali peniaze pre Mageia.Org:

Euro bolo darovaných pre Mageia.Org v posledných 30 dňoch. Viac podrobností.

Posledná aktualizácia:

Od septembra 2010 by sa Mageia nestala skutočnosťou bez zapálenia, rád a účasti stoviek ľudí.

Tiež by to nebolo bez pomoci a darov od mnohých ľudí a organizácií, ktorí Mageia.Org poskytli radu, povzbudenia, dôveru, výbavu, hosťovanie, serverový a vývojový hardvér, výbavu pre zrkadlenie, internetové pripojenie, peniaze a napokon starostlivosť.

Táto stránka má tu pripomínať ich prispenie k tomuto projektu.

Tieto organizácie a ľudia poskytli pre Mageia.Org výbavu pre zrkadlenie, hosťovanie, rady ku hosťovaniu, serverový hardvér, internetové pripojenie alebo ďalšie zariadenia:


Skvelé miesta a ľudia, ktorí nás privítali a ponúkli nám čas, kávu, stoličky a radu (zatiaľ zväčša v Paríži):


Veľká vďaka všetkým ľuďom s ktorými sme sa stretli, hovorili o tomto projekte a jeho možnom dosahu: vy viete, kto ste!Mapa stránky | Politika súkromia