Projekt Mageia je živahna skupnost, odprta za vsakogar. Želimo, da je ta skupnost prijetno mesto tako za novince kot člane, kjer se vsak počuti udobno in sprejeto ne glede na količino ter vrsto svojih prispevkov.

V skupnosti Mageia se združujejo udeleženci iz celega sveta, da ustvarjajo odprtokoden operacijski sistem. To je mogoče s podporo, trdim delom in zavzetostjo več tisoč ljudi. Vključno s tistimi, ki ustvarjajo ter uporabljajo Magejo, kot tudi drugih članov odprtokodnih programskih projektov.

Ta dokument predlaga nekaj napotkov kot zagotovilo, da lahko soustvarjalci Mageje uspešno sodelujejo v pozitivnem in navdihujočem vzdušju. Ponuja nam možnosti za podporo drug drugega.

Ta kodeks ravnanja je skupen vsem soustvarjalcem in uporabnikom, ki so vključeni v projekt Mageia ter storitve te skupnosti.

Pregled

Ta kodeks ravnanja predstavlja povzetek skupnih vrednot in »zdravega razumskega« razmišljanje v naši skupnosti. Osnovne družbene zahteve, ki držijo naš projekt skupaj, vključujejo:

Ta kodeks ravnanja odraža dogovorjene standarde vedenja ter ravnanja za člane skupnosti Mageia. To seveda velja v vsakem forumu, dopisnem seznamu, wikiju, spletni strani, kanalu IRC, javnem zborovanju ali zasebni korespondenci v okviru projekta Mageia ter njenih storitev. Skupnost deluje v skladu s standardi, zapisanimi v tem kodeksu ravnanja in jih bo v korist skupnosti branila. Vodja katerekoli ekipe Mageia ima pravico, da začasno ustavi dostop vsakomur, ki vztraja pri kršenju našega skupnega kodeksa ravnanja. Po potrebi oziroma stopnjevanju, je na to potrebno opozoriti Svet Mageje, da sprejme končno odločitev o tem.

Bodite obzirni.

Vaša dejanja bodo vplivala na druge ljudi, oni bodo uporabljali rezultate vašega dela in seveda tudi obratno. Vsaka vaša odločitev bo vplivala na druge člane skupnosti, zato pričakujemo, da to upoštevate pri sprejemanju odločitev.

Kot soustvarjalec poskrbite, da boste v celoti spoštovali zasluge dela drugih. Imejte v mislih, kako vaše spremembe vplivajo na druge. Prav tako pričakujemo, da se trudite slediti urniku projekta ter smernicam.

Kot uporabnik ne pozabite, da soustvarjalci trdo delajo na svojih prispevkov Mageji in so na to zelo ponosni. Če boste pri kaki zadevi razočarani, je bolj verjetno, da bodo vaše težave rešene, če lahko daste točne in vljudne informacije vsem vpletenim.

Bodi spoštljivi.

Da bi skupnost Mageia ostala zdrava, se morajo njeni člani počutiti udobno in sprejeto. V ta namen je medsebojno spoštovanje nujno potrebno. Pri nesoglasju najprej predpostavite, da imajo ljudje dober namen.

Ne toleriramo osebnih napadov, rasizma, seksizma ali kakršne koli druge oblike diskriminacije. Nestrinjanje je občasno neizogibno, a izkazovanje vašega spoštovanja do mnenj drugih ljudi vam bodo ljudje vrnili s spoštovanjem vašega mnenja. Spoštovanje drugih ljudi, njihovega dela in prispevkov ter predpostavka dobronamernosti, bo članom skupnosti pomagala k udobnemu počutju in varnosti. To bo privedlo do večje motivacije in produktivnosti.

Pričakujemo, da bodo člani naše skupnosti spoštljivi pri sodelovanju z drugimi soustvarjalci, uporabniki in skupnostmi. Ne pozabite, da je Mageia mednarodni projekt, zato se morda ne zavedate pomembnih vidikov drugih kultur.

Sodelujte.

Odprtokodno gibanje je odvisno od sodelovanja: pomaga omejiti podvajanje dela, obenem pa izboljšuje kakovost programske opreme. Poskušajte biti jasni in jedrnati, ko želite ali ponujate pomoč, da se izognete nesporazumom. Ne pozabite, da je lahko narobe razumeti sporočilo (še posebej, če ni napisano v maternem jeziku). Prosite za pojasnila, če se kaj zdi nejasno; a ne pozabite prvega pravila - najprej predpostavite, da imajo ljudje dober namen.

Kot soustvarjalci si prizadevajte za sodelovanje z drugimi člani skupnosti ter z drugimi skupnostmi (na primer v izvornih projektih), ki jih to zanima ali pa so odvisne od vašega dela. Vaše delo naj bo pregledno in čim prej vključeno v skupnost (čeprav še ni v celoti zaključeno). Če želite delati nekaj novega v obstoječih projektih, obveščajte ekipe teh projektov o svojih idejah in napredku.

Vedno ni mogoče doseči soglasja o izvedbi ideje, zato si pred začetkom ne naložite dolžnosti, da bi to dosegli. Vendar vedno zagotavite, da boste druge obveščali o svojem delu in ga objavili na način, ki omogoča drugim testiranje, razpravo in prispevke k vašim prizadevanjem.

Pri vsakem projektu sodelujoči pridejo in gredo. Ko zapuščate ali opuščate projekt v celoti ali delno, to storite s ponosom na to, kar ste dosegli ter z odgovornostjo do drugih, ki prihajajo za vami, da nadaljujejo delo na projektu.

Kot uporabnik, je vaša povratna informacija kot tudi njena oblika, pomembna. Nepremišljeni komentarji lahko povzročijo razočaranje in demotiviranost drugih članov skupnosti. Pozorna razprava o problemih pa lahko prinese pozitivne rezultate. Spodbudna beseda dela čudeže.

Bodite pragmatični.

Mageia je pragmatična skupnost.

Bolj cenimo oprijemljive rezultate kot to, kdo ima zadnjo besedo v razpravi. Branimo naše temeljne vrednote, kot so svoboda in spoštljivo sodelovanje. Vendar ne pustimo, da je nestrinjanje o manjših zadevah v napoto doseganja bolj pomembnih rezultatov. Odprti smo za predloge ter rešitve, ne glede na njihov izvor. V dvomih podprite raje rešitev, ki pomaga k rezultatom, kot tisto, ki ima teoretične prednosti, vendar se ne izvaja. Uporabite orodja in metode, ki pomagajo, da bi bilo delo opravljeno. Naj se odločajo tisti, ki delajo. Če se pojavijo na videz nerešljive zadeve, s\te posvetuje z vodjem ekipe. Po potrebi se lahko posvetujete s Svetom Mageje.

Podpirajte druge v skupnosti.

Našo skupnost krepi medsebojno spoštovanje, sodelovanje in odgovorno, pragmatično vedenje in ravnanje. Včasih je treba te vrednote braniti in drugi člani skupnosti bodo mogoče potrebovali pomoč.

Če ste priča napadu nekoga, najprej premislite o tem, kako jim lahko ponudite osebno podporo. Če menite, da je situacija izven vaše sposobnosti za individualno pomoč, se zasebno približajte žrtvi in jo ​​vprašajte, če je potrebna kaka oblika javne intervencije. Prav tako podprite tistega, ki izgleda v nevarnosti, da izgori, bodisi zaradi z delom povezanega stresa ali osebnih težav.

Ko pride do težav, premislite naprej o tem, da bi vpletene spoštljivo spomnili na naš skupni kodeks ravnanja. Vodje opredeljujejo njihova dejanja, zato lahko pomagajo kot dober zgled sodelovanja pri reševanju sporov v duhu tega kodeksa ravnanja, preden se ti spori stopnjujejo.

Prejmite podporo drugih v skupnosti.

Nesoglasja, tako politična kot tehnična, se večkrat zgodijo. Naša skupnost ni izjema. Naš cilj ni, da bi se izognili nesoglasjem ali različnim pogledom, ampak njihova konstruktivna rešitev. Obrnite se na skupnost za nasvet in za reševanje nesoglasij. Če je le mogoče, se posvetujte z eno ali več ekipami, ki so najbolj neposredno vpletene.

Dobro premislite, preden globoko nestrinjanje obrnete v javni spor. Po potrebi zahtevajte mediacijo in poskusite rešiti razlike v manj čustvenem mediju. Pri pretirani uporabi čustvenega jezika je včasih potrebno samo počakati 24 ur ohladitve, da bi se situacija umirila. Če res želite svojo pot, potem vam priporočamo, da objavite svoje ideje in delo, tako bo lahko preizkušeno ter preverjeno.

Ta dokument je pod licenco Creative Commons Share - alike 3,0 (izvorna različica).