Več informacij o licenčni politiki je tukaj.

Ta prevod licence je na voljo samo v informacijo, uradna, pravno veljavna verzija
je v angleščini.


Predstavitev

Operacijski sistem in razne komponente, ki so na voljo v distribuciji Mageia,
se v nadaljevanju imenujejo »Programska oprema«. Programska oprema
vključuje, vendar ni omejena na, nabor programov, metod, pravila in
dokumentacijo v zvezi z operacijskim sistemom in različnimi komponentami
distribucije Mageia, ter vse programe dodane tem izdelkom, ki jih razširja
skupnost Mageia.

1. Licenčna pogodba

Pazljivo preberite ta dokument. Ta dokument je licenčna pogodba med vami
in skupnostjo Mageia ter se nanaša na Programsko opremo.
Z namestitvijo, kopiranjem ali z uporabo katerega koli dela Programske
opreme na kateri koli način, izrecno sprejemate in se v celoti strinjate
s pogoji te licence.
Če se ne strinjate s katerim koli delom licence, ne smete namestiti,
kopirati ali uporabljati Programske opreme.
Vsak poskus namestitve, kopiranja ali uporabe Programske opreme
na način, ki ni v skladu s pogoji te licence, je kršitev in bo prekinil
vaše pravice pod to licenco.
Po preklicu licence morate takoj uničiti vse kopije Programske opreme.

2. Omejena garancija

Programska oprema in priložena dokumentacija je ponujena »kakršna je«,
brez kakršne koli garancije do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja.
Skupnost Mageia v nobenem primeru in v obsegu, ki ga dovoljuje
zakonodaja, ni odgovorna za kakršno koli posebno, naključno, neposredno
ali posredno škodo (vključno brez omejitev odškodnine za izgubo posla,
prekinitve poslovanja, finančno izgubo, sodne takse in kazni, ki izhajajo
iz sodbe sodišča ali kateri koli drugo posledično izgubo), ki izhaja
iz uporabe ali nezmožnosti uporabe Programske opreme, tudi če je bila
skupnost Mageia opozorjena na nastanek ali možnost nastanka takšne
škode.

OMEJENA ODGOVORNOST, POVEZANA S POSEDOVANJEM ALI
UPORABO PREPOVEDANE PROGRAMSKE OPREME V NEKATERIH
DRŽAVAH

V obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, niti skupnost Mageia niti njeni
ponudniki, v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno,
naključno, neposredno ali posredno škodo (vključno brez omejitev
odškodnine za izgubo posla, prekinitve poslovanja, finančno izgubo,
sodne takse in kazni, ki izhajajo iz sodbe sodišča ali kateri koli drugo
posledično izgubo), ki izhaja iz posesti in uporabe Programske opreme,
ali izhajajo iz prenašanja Programske opreme iz ene od spletnih strani
Mageia za prenos, ki so prepovedana ali omejena v nekaterih državah z
njihovo krajevno zakonodajo.
To omejena odgovornost se nanaša, vendar ni omejena na, močne
kriptografske komponente, ki so vključene v Programsko opremo.
Nekatere zakonodaje ne dovoljujejo izključitve ali omejitve obveznosti
za posledično ali naključno škodo, zato zgornje omejitve morda ne
veljajo za vas.

3. Licenca GPL in povezane licence

Programska oprema je sestavljena iz komponent, ki so jih ustvarile različne
fizične ali pravne osebe.
Vsaka komponenta ima svojo licenco. Večina teh licenc dovoljuje uporabo,
kopiranje, prilagajanje ali razširjanje komponent, ki jih pokrivajo.
Pazljivo preberite pogoje licenčne pogodbe za vsako komponento pred njeno
uporabo.
Vsa vprašanja v zvezi z licenco komponente je treba nasloviti na nosilca
licence ali ponudnika komponente in ne na skupnost Mageia.
Programe, ki jih je razvila skupnost Mageia, lahko razširjate in/ali
spreminjate pod pogoji licence GPL.
Pisno dokumentacijo, ki jo je napisala skupnost Mageia, ureja licenca
»CC-By-SA«.

4. Pravice intelektualne lastnine

Vse pravice komponent Programske opreme so last njihovih avtorjev in so
zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in avtorskih pravic, ki se
nanašajo na programsko opremo.
Skupnost Mageia in njeni ponudniki ter nosilci licenc si pridržujejo njihove
pravice, da spremenijo ali prilagodijo Programsko opremo kot celoto ali po
delih, s kakršnimi koli sredstvi in ​​za vse namene.
Ime »Mageia« in s njim povezani logotipi so last blagovne znamke skupnosti
Mageia.Org.

5. Zavezujoči predpisi

Če se katerikoli del tega sporazuma izkaže za neveljavnega, nezakonitega
ali nezavezujočega s sodno odločbo, se ta del izključi iz te licenčne
pogodbe.
Preostali njeni deli vas še vedno zavezujejo.
Pogoje te licenčne pogodbe urejajo zakoni Francije.
Vsi spori o pogojih te licenčne pogodbe se bodo poskušali rešiti izvensodno.
Kot zadnja možnost se bo spor predložil pristojnemu sodišču v Parizu
v Franciji.
Za vsa vprašanja o tem dokumentu, se obrnite na skupnost Mageia.

Opozorilo o patentih

Opozorilo: Mogoče je, da je sicer prosto programje zaščiteno s patentnimi
pravicami. V takšnem primeru si morate za uporabo programja pridobiti
dovoljenje lastnika patenta. Npr. vključeni odkodirniki MP3 lahko zahtevajo
licenco za uporabo (glej www.mp3licensing.com za več informacij).
Pred uporabo programja se prepričajte, kakšna je pravna ureditev
patentiranja programske opreme v državi, na katere ozemlju nameravate
uporabljati programje.