Овај календар приказује све Mageia догађаје, састанке тимова, планирање главних развојних издања и још тога.

Он је јаван и доступан свима. Само Mageia управа и чланови Савета те лидери тимова имају право уписивања у њега.

За било који коментар, додатак, измену у календару, слободно нас контактирајте преко:

ICS фајлови

Можете добити read-only приступ директно у овим .ics фајловима: