Přispět do Mageii

Mnoho lidí ze všech částí světa se shromáždilo, aby společně vytvářelo Mageiu – na Linuxu postavený operační systém a živé společenství pro tvorbu svobodných softwarových projektů.

Přispět může každý, toto je otevřený software! Pokud jste zvědaví a ochotní se přidat, jsou tu věci, které můžete udělat, v závislosti na vašem čase a dovednostech; vždy najdete někoho, kdo vás přivítá a pomůže vám/povede vás, pokud to budete potřebovat, takže váš příspěvek projektu může být tak dobrý, jak jen to je možné!

Níže se podívejte na své možnosti spolupráce!

Čas

Kolik máte volného času a kolik z něj můžete dát Mageie? Podívejte se, co můžete dělat:

 • Několik minut

  • Zastavte se na fórech v oddělení podpory a podívejte se, zda byste mohli zodpovědět nějakou otázku.
  • Mluvte o projektu s lidmi okolo sebe, pište o něm na svých osobních stránkách, informujte o něm na svém Twitteru, na svém pracovišti.
  • Pokud narazíte na chybu, kterou můžete zopakovat, vytvořte hlášení o chybě.
  • Učiňte dar!
 • Několik hodin

  • Udělejte si čas na událost týkající se Mageii, jako je například den na zkoušení, hledání chyb a jejich opravu.
  • Přihlašte se do některého z týmových poštovních seznamů a sledujte, co se tam v diskuzi děje, a pokuste se přijít na to, jak byste při tom mohli být užiteční.
 • Několik týdnů a více

  • Naučte se více o otevřeném software, spolupráci nad otevřeným softwarem a obzvláště o Mageie.
  • Pokud jste žák, posluchač, školák, zvažte rozhovor se svým učitelem o své účasti v projektu jako součásti vašeho studia; je mnoho věcí, které můžete dělat a ani nemusíte studovat informatiku.

Úlohy

 • Pomoc uživatelům a vysvětlování projektu

  Chcete přátelsky vítat nové uživatele a pomáhat jim nebo si vyměňovat rady se zkušenými? V IRC kanálech, na fórech, mailing listech, a při místních událostech? Jednoduše se s námi spojte pomocí některého z těchto kanálů a začněte se účastnit na naší práci!

 • Psaní a dokumentování

  Nacházíte zalíbení v praktickém, jasně srozumitelném, přesném a dobře napsaném textu? Rádi se zúčastňujete na dobrodružství spojeném se srozumitelným vysvětlováním složitých myšlenek a technických systémů a učení druhých? Víte, jak smysluplně představit podobu a obsah, aby se jasně předala správná výpověď? Potom se spojte s naším dokumentačním týmem!

 • Překládání

  Mageia je přeložena do více než 180 jazyků! Zlepšování a zdokonalování překladů programů, příruček, návodů, internetových stránek, reklamních materiálů atd., se děje díky úsilí mnoha dobrovolných přispěvatelů. Připojte se k nim!

 • Třídění chyb

  Chyby se stávají! A některé z nich bývají nahlášeny. Takže logicky je potřeba je rozdělovat do skupin, aby se tvůrcům balíčků/vývojářům usnadnilo jejich opravování: ověřování (je chyba zopakovatelná?), sběr nezbytných informací o chybě od ohlašovatele, správné přiřazení hlášení o chybě. Zvětšete Triage tým a buďte pojítkem mezi uživateli, kteří chyby hlásí ve fórech nebo v poštovních seznamech, a Bugzillou pro Mageiu používanou vývojáři.

 • Zkoušení a zajišťování kvality (QA)

  Nemůžeme vydat software, u kterého si nejsme jisti, že pracuje dobře! Zkoušeči a lidé z QA týmu zajišťují, že naše práce (software, balíčky, ISO obrazy, internetové stránky) odpovídá našim požadavkům na kvalitu, předtím než se dostane k uživatelům.

 • Obchod, komunikace a přesvědčovací práce

  Lepší porozumění tomu, kdo projekt používá a přispívá do něj, zajišťuje, že hlas Mageii je jednotný a slyšitelný. To je úkol pro obchodní tým (obchod a komunikace), jak na celosvětové, tak na místní úrovni.

 • Grafika a návrh rozhraní

  Software nespočívá jen v kódu a ani Mageia není jen o technologii. Mageia musí vypadat lidsky, prakticky a krásně! Pokud máte nadání a zkušenosti ohledně navrhování grafiky a ergonomiepřipojte se k designerskému týmu!

 • Vývoj a tvorba balíčků

  Přispívejte za pomoci svých technických schopností do jádra distribuce! Přidávání, opravy chyb a technická údržba programů, které mají být začleněny do distribuce, ať již z nezávislých projektů nebo ze zvláštních zdrojů. Připojte se k týmu balíčkářů!

 • Internet, nástroje, návrh systému a administrace

  Mageia závisí na zázemí a nástrojích, jež umožňují, aby mohl spolupracovat každý, kdo má zájem. Tyto nástroje si žádají odborníky, kteří postaví, udržují, vyvíjejí, poskytují a spravují servery, síťové spojení, bezpečnost, programy, tok dat atd. Tito lidé se soustředí v týmech systémových administrátorů a v týmu návrhářů internetových stránek a vývojářů.

 • Zrcadlení zdrojů

  Aby byl veškerý software poskytovaný Mageiou dostupný, vyžaduje to několik zrcadel (serverů) po celém světě pro distribuci ISO obrazů a balíčků. Pokud máte nějaké místo na disku a volnou šířku pásma, kterou můžete sdílet, podívejte se, prosím, na , jak můžete zprovoznit oficiální zrcadlo Mageii.

 • Dary

  Peněžní dary nám pomáhají vyřídit zvláštní úkoly, zabezpečit naši infrastrukturu, financovat události, pokrýt další výdaje a náklady na cesty. Již více než 200 osob vyjádřilo svoji důvěru v nás svými penězi, zařízením nebo jinými zdroji. Máme veřejný seznam toho, co jsme dostali a na co to používáme.

 • Vyhodnocování dat

  Je tu plno dat, ale většinu z nich nepoužíváme, nebo o nich ani nevíme. Pokud máte rádi vytěžování dat a rozbor dat, spojte se s námi a dejte nám vědět, co bychom mohli udělat lépe!

 • Navrhování, rozvíjení a odhalování neznámého

  Myšlenky jsou skvělé, nasaditelné prototypy jsou ještě lepší. Projekt Mageia nebyl vytvořen jen kvůli vzniku nové linuxové distribuce, ale také kvůli postavení nového projektu, kvůli zkušenostem a všemu, co s tím má co společného.
Mapa stránek | Ochrana osobních údajů