Mageia je společenský software

 • Jako komunita si našich uživatelů ceníme. Vždy budeme udržovat spojení s naší uživatelskou základnou, protože je součástí komunity stejně tak jako tvůrci a organizátoři.
 • Chápeme, že lidé a komunita jsou naším nejcennějším aktivem.
 • Vždy budeme komunitní distribucí, která si cení příspěvků.
 • Budeme distribucí, která je přístupná pro všechny, která dbá na hlas každého člena komunity.
 • Za velmi důležité považujeme přátelství a budeme podporovat přátelskou spolupráci mezi lidmi.
 • Ceníme si zásadovosti, komunity a důvěry a budeme se vždy držet nejvyšších etických měřítek.
 • Na každý pád se budeme hodně radovat a práci na projektu si budeme vychutnávat :-) .
 • Budeme se snažit udržovat dobrou vůli jak v naší komunitě tak šířeji ve společenství Open Source.
 • Budeme si pomáhat a podporovat se navzájem. V případě, že něco nebude v pořádku, podnikneme nezbytné kroky, abychom našli a použili správné řešení.

Mageia je mocná technologie

 • Budeme náš svobodný software a náš operační systém plynule dále rozvíjet a zůstaneme prvotřídní volbou při výběru technologie pro práci s počítačem.
 • Budeme sledovat nejnovější směry v Open Source, ale zároveň udržíme i rozumnou rovnováhu mezi modernizací a spolehlivostí.
 • Budeme uvnitř naší komunity udržovat živost a vždy se budeme snažit směřovat ke společnému vývoji.
 • Své uživatele budeme povzbuzovat a povedeme je k tomu, aby možnosti svých počítačů využívali tím nejlepším možným způsobem.
 • Budeme usilovat o co nejjednodušší používání systému, současně ale nabídneme i celistvý soubor novinek určených jak pro nováčky tak pro pokročilé uživatele.

Mageia jsou znalosti

 • Programy jsou důležitou součástí našeho každodenního života, při téměř každé výměně informací doma a se světem. Jsou postaveny na kódu pro počítače. Budeme se snažit rozumět jim a používat jejich možnosti a tím zlepšit jejich vliv na náš denní život.
 • Budeme posilovat znalosti naší uživatelské základny, přičemž učiníme pokročilé technologie srozumitelnějšími.
 • Víme, že jsme lidé. Chyby a nedostatky se stávají a souvislosti se mění. Bereme to v úvahu jako součást našeho software, a rovněž v našem životě a v našem spění ke štěstí. Budeme se dále rozvíjet.
 • Věříme, že pochopení programu, který používáme v našem denním životě, je moc pěkná věc. Proto budeme lidem vysvětlovat otevřeně myšlenku svobodného software, naší komunity a náš operační systém.

Mageia je kvalita

 • Mageia bude založena na požadavcích na dobrou kvalitu a stabilitu.
 • Mageia se bude podřizovat standardům Open Source.
 • Mageia se vždy bude držet vysokých bezpečnostních standardů/technologií hlídajících soukromí, aby byla ochráněna data našich uživatelů.

Mageia jsou otevřené vztahy

 • Budoucnost distribuce zajistíme pomocí spolupráce její komunity.
 • Budeme spolupracovat s dalšími distribucemi OSS a s vývojáři jádra a ostatními hlavními vývojáři a budeme dávat k dispozici kód našich vývojářů.
 • Budeme spolupracovat s jinými projekty s otevřeným zdrojovým kódem.
 • Uvítáme jako součást naší komunity i komerční podniky.
 • Mageia bude vždy založena na programech s otevřeným zdrojovým kódem. Bude ale jako svým složkám otevřena i příspěvkům, které OSS nejsou, aby nabídla alternativy a vyhověla rozmanitým potřebám a očekáváním svých uživatelů.
 • Mageia vždy bude společně sdíleným, mezinárodním a organizovaným projektem, zastupujícím naše pluralistické společenství.