Přispět do distribuce Mageia

Mnoho lidí ze všech částí světa se shromáždilo, aby společně vytvářelo Mageiu – na Linuxu postavený operační systém a živou komunitu pro tvorbu svobodných softwarových projektů.

Přispět může každý, toto je otevřený software! Pokud jste zvědaví a ochotní se přidat, jsou tu věci, které můžete udělat, v závislosti na vašem čase a dovednostech; vždy najdete někoho, kdo vás přivítá a pomůže vám/povede vás, pokud to budete potřebovat, takže váš příspěvek projektu může být tak dobrý, jak jen to je možné!

Níže se podívejte na své možnosti spolupráce!

Body za zadání příspěvku

 • Chcete se připojit ke komunitě Mageia?

  • Zastavte se na fórech v oddělení podpory a podívejte se, zda byste mohli zodpovědět nějakou otázku.
  • Mluvte o projektu s lidmi okolo sebe, pište o něm na svých osobních stránkách, informujte o něm na svém Twitteru, na svém pracovišti.
  • Pokud narazíte na chybu, kterou můžete zopakovat, vytvořte hlášení o chybě.
  • Učiňte dar!
  • Udělejte si čas na událost týkající se distribuce Mageia, jako je například den na zkoušení, hledání chyb a jejich opravu.
  • Přihlašte se do některého z týmových poštovních seznamů a sledujte, co se tam v diskuzi děje, a pokuste se přijít na to, jak byste při tom mohli být užiteční.
  • Naučte se více o otevřeném software, spolupráci nad otevřeným softwarem a obzvláště o Mageie.
  • Pokud jste žák, posluchač, školák, zvažte rozhovor se svým učitelem o své účasti v projektu jako součásti vašeho studia; je mnoho věcí, které můžete dělat a ani nemusíte studovat informatiku.

Úlohy

 • Pomoc uživatelům a vysvětlování projektu

  Chcete přátelsky vítat nové uživatele a pomáhat jim nebo si vyměňovat rady se zkušenými? V IRC kanálech, na fórech, mailing listech, a při místních událostech? Jednoduše se s námi spojte pomocí některého z těchto kanálů a začněte se účastnit na naší práci!

 • Psaní a dokumentování

  Nacházíte zalíbení v praktickém, jasně srozumitelném, přesném a dobře napsaném textu? Rádi se zúčastňujete na dobrodružství spojeném se srozumitelným vysvětlováním složitých myšlenek a technických systémů a učení druhých? Víte, jak smysluplně představit podobu a obsah, aby se jasně předala správná výpověď? Potom se spojte s naším dokumentačním týmem!

 • Překládání

  Mageia je přeložena do více než 180 jazyků! Zlepšování a zdokonalování překladů programů, příruček, návodů, internetových stránek, reklamních materiálů atd., se děje díky úsilí mnoha dobrovolných přispěvatelů. Připojte se k nim!

 • Třídění chyb

  Chyby se stávají! A některé jsou nahlášeny. Je tedy potřeba je třídit, aby se usnadnil úkol baličů/vývojářů, kteří je opravují: ověření (je chyba reprodukovatelná?), Shromažďování potřebných ladicích informací od reportéra a správné přiřazení hlášení. Náš tým Bug Squad se o toto a další stará. Rozšiř tento tým a staň se nezbytnou součástí v řešení chyb Mageie.

 • Zkoušení a zajišťování kvality (QA)

  Nemůžeme vydat software, u kterého si nejsme jisti, že pracuje dobře! Zkoušeči a lidé z QA týmu zajišťují, že naše práce (software, balíčky, ISO obrazy, internetové stránky) odpovídá našim požadavkům na kvalitu, předtím než se dostane k uživatelům.

 • Obchod, komunikace a přesvědčovací práce + Grafika a návrh rozhraní

  Lepší porozumění tomu, kdo projekt používá a přispívá do něj, aby se jim ještě lépe pomohlo, zajistilo, že hlas distribuce Mageia je jednotný a slyšitelný. To je úkol pro umělecký tým (ateliér) (obchod a komunikace), jak na celosvětové, tak na místní úrovni. Software nespočívá jen v kódu a ani Mageia není jen o technologii. Mageia musí vypadat lidsky, prakticky a krásně! Pokud máte nadání a zkušenosti ohledně navrhování grafiky a ergonomiepřipojte se k uměleckému týmu, skupině lidí zapojených do ateliéru!

 • Vývoj a tvorba balíčků

  Přispívejte za pomoci svých technických schopností do jádra distribuce! Přidávání, opravy chyb a technická údržba programů, které mají být začleněny do distribuce, ať již z nezávislých projektů nebo ze zvláštních zdrojů. Připojte se k týmu balíčkářů!

 • Internet, nástroje, návrh systému a administrace

  Mageia závisí na zázemí a nástrojích, jež umožňují, aby mohl spolupracovat každý, kdo má zájem. Tyto nástroje si žádají odborníky, kteří postaví, udržují, vyvíjejí, poskytují a spravují servery, síťové spojení, bezpečnost, programy, tok dat atd. Tito lidé se soustředí v týmech systémových administrátorů a v týmu návrhářů internetových stránek a vývojářů.

 • Zrcadlení zdrojů

  Aby byl veškerý software poskytovaný distribucí Mageia dostupný, vyžaduje to několik zrcadel (serverů) po celém světě pro distribuci ISO obrazů a balíčků. Pokud máte nějaké místo na disku a volnou šířku pásma, kterou můžete sdílet, podívejte se, prosím, na , jak můžete zprovoznit oficiální zrcadlo distribuce Mageia.

 • Dary

  Peněžní dary nám pomáhají vyřídit zvláštní úkoly, zabezpečit naši infrastrukturu, financovat události, pokrýt další výdaje a náklady na cesty. Již více než 200 osob vyjádřilo svoji důvěru v nás svými penězi, zařízením nebo jinými zdroji. Máme veřejný seznam toho, co jsme dostali a na co to používáme.

 • Navrhování, rozvíjení a odhalování neznámého

  Myšlenky jsou skvělé, nasaditelné prototypy jsou ještě lepší. Projekt Mageia nebyl vytvořen jen kvůli vzniku nové linuxové distribuce, ale také kvůli postavení nového projektu, kvůli zkušenostem a všemu, co s tím má co společného.
Mapa stránek | Ochrana osobních údajů