Stahování Mageia 7 64bit by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 4.1 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Stahovací server je mirror.math.princeton.edu. Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 100.24.122.228.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-7-x86_64.iso.sha512.

$ sha512sum -c Mageia-7-x86_64.iso.sha512 # Je nutné mít ISO soubor i kontrolní součet ve stejném adresáři.
Mageia-7-x86_64.iso: OK 

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-7-x86_64.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify Mageia-7-x86_64.iso.sha512.gpg Mageia-7-x86_64.iso.sha512

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.