Stahování Mageia 7 64bit by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 4.1 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Stahovací server mirrors.kernel.org je umístěn v USA (Město nenastaveno). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 3.235.137.159.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-7-x86_64.iso.sha512.

$ sha512sum -c Mageia-7-x86_64.iso.sha512 # Je nutné mít ISO soubor i kontrolní součet ve stejném adresáři.
Mageia-7-x86_64.iso: OK 

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-7-x86_64.iso.sha512.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify Mageia-7-x86_64.iso.sha512.gpg Mageia-7-x86_64.iso.sha512

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.