Stahování Mageia 8 Live Plasma 64bit by mělo začít během několika sekund (velikost stahování je 3.4 GB). Pokud stahování nezačalo, klepněte zde.

Stahovací server mirrors.kernel.org je umístěn v USA (Město nenastaveno). Pokud tento ve vašem případě nepracuje uspokojivě, můžete použít jiný server. Vaše adresa IP je 35.168.110.128.

Jakmile stahování skončí, měli byste zkontrolovat, shodu kontrolních součtů:

Kontrolní součty jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.md5 (md5 kontrolní součet obsahu ISO obrazu), Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha512 (sha2 512 bit kontrolní součet) a Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha3 (sha3 512 bit kontrolní součet).

$ # Je nutné mít ISO soubor i kontrolní součet ve stejném adresáři.
$ md5sum -c Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.md5
Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso: OK 

$ sha512sum -c Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha512
Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso: OK 

$ sha3-512sum -c Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha3
Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso: OK 

$ # Můžete také porovnat kontrolní součet přímo z této webové stránky bez souboru s kontrolním součtem
$ md5sum Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso
4f4595605394fa3a9d93ccd3c830e019  Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso 

$ sha512sum Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso
74f3169a77a3d238b8aac87d17cfa00897e911e0e841530139eaed8a9eb57900ec2f1b5d044de323408b108b360df98067cd7857e10df90ff4b17c4c868e91ee  Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso 

$ sha3-512sum Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso
2336F5CB19930D9346B9032F82331AFBAD630CAF13E1CA946B8EDDE66AFE47CBDA73BA7279F381C9FC22C0B2FC43287DD192CA626408A454102BE06199E152F8  Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso 

Pokud se kontrolní součty neshodují, toto ISO nepoužívejte. Ještě jednou proveďte kontrolu a případně zkuste znovu stáhnout.

Také můžete ověřit podpis obrazu ISO. Také jsou dostupné ke stažení jako soubory: Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.md5.gpg, Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha512.gpg a Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha3.gpg. Nejprve musíte zavést klíč "Mageia Release" ze serveru s veřejnými klíči PGP MIT:

$ gpg --keyserver pool.sks-keyservers.net --recv-keys EDCA7A90

V odpovědi musí být jeden z následujících řádků:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

nebo pokud jste klíč zavedl již předtím:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Potom musíte ověřit podpis pro obraz ISO.

$ gpg --verify Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha512.gpg Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso.sha512

V odpovědi musí být řádky jako:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

U necertifikovaných podpisů očekávejte varování.