Λήψη Mageia

Η Mageia παρέχεται ως αρχεία εικόνας ISO και πρέπει να αντιγραφούν σε κενούς CD ή DVD δίσκους.
Όλα τα ISO μπορούν να τρέξουν από έναν οδηγό USB.

Για να αποτυπώσετε ένα ISO εγκατάστασης της Mageia σε ένα κλειδί USB, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα από τα παρακάτω εργαλεία:

Η αποτύπωση (dumping) μιας εικόνας σε έναν οδηγό φλας θα διαγράψει οποιοδήποτε σύστημα αρχείων στην κατάτμηση· η πρόσβαση σε μη διαγραμμένα δεδομένα θα χαθεί, και το μέγεθος της κατάτμησης θα συρρικνωθεί στο μέγεθος της εικόνας. Δηλαδή, διατρέχουν κίνδυνο όλα τα δεδομένα της συσκευής.

Αν έχετε UEFI, υπάρχει μια οδηγία διαθέσιμη στο wiki.

Προηγούμενες εκδόσεις

εικόνα isoσύνδεσμος torrentσύνδεσμος μαγνήτηςμέγεθος
Mageia 7.1 64bittorrentmagnet4.2 GB
Mageia 7.1 32bittorrentmagnet4.1 GB
Mageia 7.1 Live Xfce 64bittorrentmagnet2.3 GB
Mageia 7.1 Live Xfce 32bittorrentmagnet2.2 GB
Mageia 7.1 Live Plasma 64bittorrentmagnet2.8 GB
Mageia 7.1 Live GNOME 64bittorrentmagnet2.5 GB
Mageia 7.1 Netinstall Nonfree 64bit81 MB
Mageia 7.1 Netinstall 64bit52 MB
Mageia 7.1 Netinstall Nonfree 32bit66 MB
Mageia 7.1 Netinstall 32bit39 MB
Mageia 7 64bittorrentmagnet4.1 GB
Mageia 7 32bittorrentmagnet4.1 GB
Mageia 7 Live Xfce 64bittorrentmagnet2.3 GB
Mageia 7 Live Xfce 32bittorrentmagnet2.2 GB
Mageia 7 Live Plasma 64bittorrentmagnet2.8 GB
Mageia 7 Live GNOME 64bittorrentmagnet2.5 GB
Mageia 7 Netinstall Nonfree 64bit81 MB
Mageia 7 Netinstall 64bit51 MB
Mageia 7 Netinstall Nonfree 32bit66 MB
Mageia 7 Netinstall 32bit38 MB
Mageia 6 64bit DVDtorrentmagnet3.6 GB
Mageia 6 32bit DVDtorrentmagnet3.7 GB
Mageia 6.1 LiveDVD Plasma 64bit DVDtorrentmagnet2.3 GB
Mageia 6.1 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrentmagnet2.1 GB
Mageia 6.1 LiveDVD Xfce 64bit DVDtorrentmagnet1.9 GB
Mageia 6.1 LiveDVD Xfce 32bit DVDtorrentmagnet1.9 GB
Mageia 6.1 Netinstall Nonfree 64bit CD ISO72 MB
Mageia 6.1 Netinstall 64bit CD ISO44 MB
Mageia 6.1 Netinstall Nonfree 32bit CD ISO60 MB
Mageia 6.1 Netinstall 32bit CD ISO35 MB
Mageia 6 64bit DVDtorrentmagnet3.6 GB
Mageia 6 32bit DVDtorrentmagnet3.7 GB
Mageia 6 LiveDVD Plasma 64bit DVDtorrentmagnet2.4 GB
Mageia 6 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrentmagnet2 GB
Mageia 6 LiveDVD Xfce 64bit DVDtorrentmagnet1.9 GB
Mageia 6 LiveDVD Xfce 32bit DVDtorrentmagnet1.8 GB
Mageia 6 Netinstall Nonfree 64bit CD ISO58 MB
Mageia 6 Netinstall 64bit CD ISO38 MB
Mageia 6 Netinstall Nonfree 32bit CD ISO52 MB
Mageia 6 Netinstall 32bit CD ISO32 MB
Mageia 5.1 64bit DVDtorrent3.7 GB
Mageia 5.1 32bit DVDtorrent3.4 GB
Mageia 5.1 LiveDVD KDE4 64bit DVDtorrent1.8 GB
Mageia 5.1 LiveDVD KDE4 32bit DVDtorrent1.7 GB
Mageia 5.1 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrent1.6 GB
Mageia 5.1 LiveDVD GNOME 32bit DVDtorrent1.5 GB
Mageia 5.1 Boot Nonfree 64bit CD ISO57 MB
Mageia 5.1 Boot 64bit CD ISO38 MB
Mageia 5.1 Boot Nonfree 32bit CD ISO50 MB
Mageia 5.1 Boot 32bit CD ISO31 MB
Mageia 5 64bit DVDtorrent3.6 GB
Mageia 5 32bit DVDtorrent3.4 GB
Mageia 5 dual DVDtorrent1.2 GB
Mageia 5 LiveDVD KDE4 64bit DVDtorrent1.7 GB
Mageia 5 LiveDVD KDE4 32bit DVDtorrent1.7 GB
Mageia 5 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrent1.5 GB
Mageia 5 LiveDVD GNOME 32bit DVDtorrent1.5 GB
Mageia 5 LiveCD KDE4 en 32bit CDtorrent700 MB
Mageia 5 LiveCD GNOME en 32bit CDtorrent686 MB
Mageia 5 Boot Nonfree 64bit CD ISO53 MB
Mageia 5 Boot 64bit CD ISO38 MB
Mageia 5 Boot Nonfree 32bit CD ISO46 MB
Mageia 5 Boot 32bit CD ISO31 MB
Mageia 4.1 64bit DVDtorrent3.5 GB
Mageia 4.1 32bit DVDtorrent3.5 GB
Mageia 4.1 dual DVDtorrent1 GB
Mageia 4.1 LiveDVD KDE4 64bit DVDtorrent1.5 GB
Mageia 4.1 LiveDVD KDE4 32bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 4.1 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 4.1 LiveDVD GNOME 32bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 4.1 LiveCD KDE4 en 32bit CDtorrent658 MB
Mageia 4.1 LiveCD GNOME en 32bit CDtorrent654 MB
Mageia 4.1 Boot Nonfree 64bit CD ISO74 MB
Mageia 4.1 Boot 64bit CD ISO54 MB
Mageia 4.1 Boot Nonfree 32bit CD ISO37 MB
Mageia 4.1 Boot 32bit CD ISO27 MB
Mageia 4 64bit DVDtorrent3.6 GB
Mageia 4 32bit DVDtorrent3.6 GB
Mageia 4 dual DVDtorrent1 GB
Mageia 4 LiveDVD KDE4 64bit DVDtorrent1.5 GB
Mageia 4 LiveDVD KDE4 32bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 4 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 4 LiveDVD GNOME 32bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 4 LiveCD KDE4 en 32bit CDtorrent649 MB
Mageia 4 LiveCD GNOME en 32bit CDtorrent656 MB
Mageia 4 Boot Nonfree 64bit CD ISO74 MB
Mageia 4 Boot 64bit CD ISO53 MB
Mageia 4 Boot Nonfree 32bit CD ISO37 MB
Mageia 4 Boot 32bit CD ISO27 MB
Mageia 3 64bit DVDtorrent3.7 GB
Mageia 3 32bit DVDtorrent3.7 GB
Mageia 3 dual CDtorrent700 MB
Mageia 3 LiveDVD KDE4 64bit DVDtorrent1.5 GB
Mageia 3 LiveDVD KDE4 32bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 3 LiveDVD GNOME 64bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 3 LiveDVD GNOME 32bit DVDtorrent1.4 GB
Mageia 3 LiveCD KDE4 en 32bit CDtorrent694 MB
Mageia 3 LiveCD GNOME en 32bit CDtorrent697 MB
Mageia 3 Boot Nonfree 64bit CD ISO24 MB
Mageia 3 Boot Nonfree 32bit CD ISO47 MB
Mageia 3 Boot 64bit CD ISO16 MB
Mageia 3 Boot 32bit CD ISO32 MB
Mageia 2 64bit DVDtorrent3.5 GB
Mageia 2 32bit DVDtorrent3.5 GB
Mageia 2 dual CDtorrent685 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Europe2 64bit CDtorrent703 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Europe2 32bit CDtorrent696 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Europe1 Americas 64bit CDtorrent696 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Europe1 Americas 32bit CDtorrent675 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Asia no India 64bit CDtorrent698 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Asia no India 32bit CDtorrent682 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Africa India 64bit CDtorrent658 MB
Mageia 2 LiveCD KDE4 Africa India 32bit CDtorrent635 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Europe2 64bit CDtorrent689 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Europe2 32bit CDtorrent666 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Europe1 Americas 64bit CDtorrent696 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Europe1 Americas 32bit CDtorrent671 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Asia no India 64bit CDtorrent697 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Asia no India 32bit CDtorrent679 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Africa India 64bit CDtorrent669 MB
Mageia 2 LiveCD GNOME Africa India 32bit CDtorrent644 MB
Mageia 2 Boot Nonfree 64bit CD ISO25 MB
Mageia 2 Boot Nonfree 32bit CD ISO48 MB
Mageia 2 Boot 64bit CD ISO17 MB
Mageia 2 Boot 32bit CD ISO33 MB
Mageia 1 Boot 64bit CD ISO40 MB
Mageia 1 Boot 32bit CD ISO40 MB
Mageia 1 GNOME Africa LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 GNOME Asia LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 GNOME Europe2 LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 GNOME Europe1 LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 KDE Africa LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 KDE Asia LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 KDE Europe2 LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 KDE Europe1 LiveCDtorrent700 MB
Mageia 1 Dual Arch CDtorrent700 MB
Mageia 1 64bit DVDtorrent4 GB
Mageia 1 32bit DVDtorrent4 GB
mgaonline196 KB


Χάρτης ιστοτόπου | Σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου