‏Mageia מופצת בתור קובצי דמות ISO שאפשר לכתוב את תוכנם על תקליטורים.
את כל קובצי ה־ISO ניתן להפעיל מכונן USB.

על מנת לצרוב את קובץ ה־ISO להתקנת Mageia על החסן נייד, כדאי לנסות אחד ממגוון הכלים:

  • בשביל לינוקס, IsoDumper, כלול במאגר. או כל כלי אחר שמשתמש בפקודת dd. אין תמיכה ב־Unetbootin.
  • נא להעיף מבט בוויקי שלנו בשביל אפשרויות עבור Windows.

צריבת קובץ דמות על התקן אחסון משמידה את כל מערכות הקבצים הקודמות במחיצה; אז לא תהיה יותר גישה לנתונים שיימחקו, וקיבולת המחיצה תוקטן לגודל קובץ הדמות. במילים אחרות, כל הנתונים הקודמים בהתקן יהיו בסכנה.

אם יש לך UEFI, יש נוהל זמין בוויקי.

קובצי דמות ה־ISO עודכנו וכעת תמיכה בחומרה חדשה.

טעמי התקנה קלאסית

ההתקנה הקלאסית היא הדרך המסורתית להתקנת Mageia ישירות. אפשר להעיף מבט בתיעוד השלם לאשף התקנה זה.

עד 167 שפות נתמכות: Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Svenska, Nederlands, Polski, Dansk, Pусский ועוד המון! יש לעיין ברשימה המורחבת.

קובצי דמות אלו מכילים תכנה חופשית וכמה מנהלי התקנים קנייניים.נשאל אותך באיזה סוג של תוכנה ברצונך להשתמש.לאשף ההתקה יכולת להוסיף את המאגרים המקוונים של Mageia במהלך ההתקנה, משמעות הדבר היא שאפשר להתקין אפילו יותר חבילות מהזמינות בקובץ ה־ISO.

עבור 32 וגם 64 סיביות, הגודל של קובצי הדמות הוא בסביבות 4.1 ג״ב.

‏DVD להמחשה

עם קובצי ה־ISO להמחשה אפשר לנסות את Mageia 8 ללא התקנה. ניתן להריץ את Mageia ישירות מתקליטור או מהחסן USB, ולנסות אותה עם ממשק משתמש גרפי כמו GNOME, ‏KDE או Xfce.

אם כיף לך להשתמש ב־Mageia, אפשר להתקינה בכונן הקשיח מתוך אמצעי ההתקנה להמחשה.

תקליטורי DVD להמחשה מיועדים להתקנות נקיות *בלבד*. *אין* להשתמש ב־DVD זה להמחשה לשדרוג מהגרסה הקודמת של Mageia! יש להשתמש בהתקנה הקלאסית ולעיין במדריך השדרוג.

גודל ההתקנה של ה־DVD להמחשה הוא בסביבות 2.2 - 2.8 ג״ב.

תקליטור התקנת רשת קווית

את מצב ההתקנה מרשת אלחוטית או מכונן מקומי אפשר להוריד במהירות ולהפעיל במידיות.

רשימת אפשרויות נמצאת בוויקי שלנו.

גודל קובצי ה־ISO בסביבות 50 מ״ב.

שולחן העבודה

שולחן העבודה GNOME

שולחן העבודה Plasma

שולחן העבודה Xfce

אשף התקנת רשת

התקנת רשת, תקליטור תכנה חופשית

מכיל תכנה חופשית בלבד

התקנת רשת + תקליטור עם קושחה שאינה חופשית

מכיל מנהלי התקנים שאינם חופשיים ונחוצים למספר כרטיסי רשת, וכו׳.

ארכיטקטורות נתמכות

64 סיביות

רוב המחשבים החדשים בעלי תמיכה ב־x86-64 (ידועה גם בתור AMD64 ובתור Intel64), אך מספר מעבדים למחשבים נישאים ולנטבוקים אינם תומכים בה.

32 סיביות

גרסה זו ניתנת להרצה בכל המחשבים לרבות אלו שתומכים ב־64 סיביות. ייתכן והגרסה ל־64 סיביות תתאים לך יותר במידה ויש לך יותר מ־3 ג״ב של זיכרון RAM.