További információk a licencelésről itt olvashatók.

_: You can warn about unofficial translation here


Bevezetés

A továbbiakban az operációs rendszerre és a Mageia disztribúcióban elérhető
különféle komponensekre "Szoftvertermékek" néven hivatkozunk. A Szoftvertermékek körébe - nem
kizárólagosan - beletartoznak az operációs rendszerhez és a Mageia disztribúció
különféle komponenseihez kapcsolódó programok, módszerek, szabályok és dokumentáció a Mageia által
licencelt és támogatott termékekkel együtt.

1. Licencegyezmény

Kérjük, olvassa el jelen dokumentumot figyelmesen. Ezen dokumentum egy, a Szoftvertermékekre vonatkozó
licencegyezmény Ön és a Mageia között. Ha a Szoftvertermékeket bármiféle módon telepíti,
sokszorosítja vagy felhasználja, azzal Ön elfogadja jelen licenc kikötéseit és feltételeit, továbbá
beleegyezik abba, hogy azoknak teljes mértékben megfelel. Ha Ön a Licenc bármely részével nem ért egyet,
akkor az Ön számára nem engedélyezett a Szoftvertermékek telepítése, sokszorosítása illetve felhasználása.
Bármely olyan kísérlet, amely a Szoftvertermékeknek a jelen licenc kikötéseitől és feltételeitől
eltérően való telepítésére, sokszorosítására illetve felhasználására irányul, érvénytelenítő jellegű,
és megvonja az Önnek ezen licenc által adott jogokat. A licencjogok megszűnését követően Önnek
azonnali hatállyal meg kell semmisítenie a Szoftvertermékek összes,
Ön által birtokolt példányát.

2. Korlátozott garancia

A Szoftvertermékek és az azokhoz tartozó dokumentáció "olyan amilyen" állapotban állnak
rendelkezésre. Garancia nincsen azokra - a törvények által engedélyezett mértékben.
A Mageia - a törvények által engedélyezett mértékben - semmilyen körülmények
között sem vonható felelősségre a Szoftvertermékek használatából vagy használhatatlanságából
származó speciális, előre nem látott, közvetlen vagy közvetett károkért (korlátozás nélkül
beleértve a következőket: üzleti veszteség, üzleti tevékenység megszakadása, pénzügyi veszteség,
jogi díjak illetve bírósági ítéletből származó büntetés, vagy bármilyen származékos veszteség); még
abban az esetben sem, ha a Mageia tájékoztatva lett az ilyesféle károk bekövetkezésének lehetőségéről.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG A BIZONYOS ORSZÁGOKBAN TILTOTT SZOFTVEREK BIRTOKLÁSÁVAL ILLETVE
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN
A Mageia és disztribútorai - a törvények által engedélyezett mértékben - semmilyen
körülmények között sem vonhatók felelősségre az olyan - speciális, előre nem látott, közvetlen
vagy közvetett - károkért (korlátozás nélkül beleértve a következőket: üzleti veszteség,
üzleti tevékenység megszakadása, pénzügyi veszteség, jogi díjak illetve bírósági
ítéletből származó büntetés, vagy bármilyen származékos veszteség), amely károk a
szoftverkomponensek birtoklásából vagy használatából illetve a helyi törvények által
tiltott vagy korlátozott szoftverkomponenseknek egy Mageia-címről való
letöltéséből származnak.
Ezen korlátozott felelősség vonatkozik többek közt a Szoftvertermékekben levő titkosító
komponensekre is. Mindazonáltal, amennyiben a törvények a fenti korlátozásokat nem engedélyezik
sem közvetett, sem közvetlen mértékben, abban az esetben a fenti korlátozás nem érvényes.

3. A GPL és az ahhoz kapcsolódó licencek

A Szoftvertermékek különböző személyek és intézmények által készített komponensekből állnak.
Ezen licencek java része lehetővé teszi a megfelelő komponensek használatát, sokszorosítását,
módosítását illetve terjesztését. Bármely komponens használata előtt olvassa el figyelmesen
a komponensre vonatkozó licenc kikötéseit és feltételeit. Egy komponens licencére vonatkozó
kérdést nem a Mageia céghez, hanem az adott komponens szerzőjéhez kell irányítani.
A Mageia által fejlesztett programok a GPL licenc hatálya alá tartoznak.
A Mageia által írt dokumentációs anyagokra egy speciális licenc vonatkozik.
A Mageia által készített a dokumentációra a "CC-By-SA" licenc vonatkozik.

4. Szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

A Szoftvertermékek komponenseire vonatkozó összes jog az adott komponensek szerzőit illeti meg,
és a szoftverekre vonatkozó szellemi tulajdoni illetve szerzői jogi (copyright) törvények védelme alatt áll.
A Mageia és partnerei fenntartják a jogot arra, hogy módosítsák illetve átalakítsák a
Szoftvertermékeket - teljes egészében vagy részben, bármilyen módon, illetve bármilyen célra.
A "Mageia" és az azokhoz tartozó logók a Mageia.Org védjegyei.

5. Vonatkozó törvények

Ha jelen egyezmény bármely része bírósági ítélet alapján semmisnek, törvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak
van nyilvánítva, akkor azon rész jelen szerződésből kizárásra kerül. Az egyezmény többi - alkalmazható -
részét Önnek továbbra is be kell tartania. Jelen licenc kikötései és feltételei Franciaország törvényeinek
hatálya alá tartoznak. A jelen licenc kikötéseivel kapcsolatos viták lezárásának legelőnyösebb
módja egy bíróságon kívül történő megegyezés. Végső lehetőségként a vitás ügy a megfelelő párizsi
(Franciaország) bíróságra kerül.
Ha jelen dokumentummal kapcsolatban kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Mageia céggel.

Figyelmeztetés a szabadalmakkal kapcsolatban

Figyelmeztetés: A szabad szoftver nem feltétlenül szabadalommentes; bizonyos
komponensekre esetleg vonatkozhatnak szabadalmak az Ön országában. Például
az MP3-dekódolók használata esetén szükség lehet licencre (információ:
www.mp3licensing.com). Ha nem biztos abban, hogy egy bizonyos
szabadalom vonatkozik-e az Ön esetére, akkor vizsgálja meg az Ön országában
érvényes törvényeket.