O Mageii 4

Mageia 4 je GNU/Linuxová distribúcia pre váš počítač, vydávaná komunitou Mageia. Môže byť inštalovaná viacerými cestami, pričom najpopulárnejšie spôsoby sú Živé alebo Klasické ISO obrazy.

Stiahnite si ju hneď!

Živé ISO obrazy vám umožnia vyskúšať si Mageiu bez inštalácie. Použite tieto pokyny pre zapísanie Živého ISO obrazu na CD, DVD alebo USB zariadenie. Potom môžete spúšťať Mageiu 4 priamo stade a vyskúšať si ju s použitím niektorého z grafických rozhraní, akým je GNOME alebo KDE.

Ak ste spokojní s odskúšaním Mageie, môžete si ju potom nainštalovať na svoj pevný disk zo živého nosiča dát.

Klasické ISO obrazy sú tradičnejšou cestou pre priame nainštalovanie Mageie. Pozrite sa na kompletnú dokumentáciu pre tento inštalátor.

Mageia 4 obsahuje niekoľko prostredí plochy vrátane KDE, Gnome, XFCE, Mate a Cinnamonu.

V oficiálnych úložiskách je mnoho aplikácií. Môžete sa kuknúť do databázy programov Mageie pre získanie úplného zoznamu balíčkov v Mageii.

Čo je nové?

V Magei 4 je mnoho dobrých nových vecí, príliš mnoho, aby tu boli všetky obsiahnuté - pozrite si poznámky k vydaniu pre obšírny výpis.

Aby sme pomohli používateľom nakonfigurovať a používať Mageiu a poskytnúť trochu informácií o komunite a projekte, pridali nový dialóg Uvítanie v Mageii. Spúšťa sa automaticky pri prvom otvorení sedenia v ktoromkoľvek grafickom prostredí.

Pridali sme dve nové prostredia pracovnej plochy: Mate a Cinnamon, obe sú dostupné z klasického inštalačného DVD/ISO obrazu. Aby sme túto vec učinili priateľskejšou, prerobili sme používateľský výber pracovného prostredia.

Na softvéri v Mageii sa vykonalo mnoho práce. Mnohé balíčky boli prenesené z Gtk2 do Gtk3, pre použitie modernejších komponentov. Tiež sme preniesli všetky nástroje zo zastaraného používateľského režimu do polkritu používaného vždy, keď sú potrebné používateľské oprávnenia.

TexLive si v minulosti vyžadoval približne 1GB dát pre inštaláciu - teraz je rozdelený do 3 balíčkov, čo zvyčajne znamená omnoho menšie zanechané stopy.

Mageia v súvislostiach

Mageia je súčasne Komunitou i Linuxovou Distribúciou, a Mageia 4 je naším štvrtým vydaním.

Mageia 4 je podporovaná neziskovou organizáciou Mageia.org, ktorá je riadená skupinou uznávaných a volených prispievateľov.

Mageiu 4 vyrobilo vyše 100 ľudí z celého sveta.

Naša práca prispieva k výbornej práci širšej komunity spojenej s Linuxom a slobodným sofvérom. Zameriavame sa na zmiešanie všetkej tej vynikajúcej práce vykonanej komunitou, pridávame špeciálne prísady, snažíme sa priniesť vám ten najlepší, najstálejší, najspoľahlivejší a najpríjemnejší zážitok, aký dokážeme urobiť pre bežných používateľov, vývojárov a podniky.

Vítame nových prispievateľov do ktorejkoľvek z mnohých skupín, ktorí chodia robiť z Mageie komunitu, a povzbudzujeme vás k tomu, aby ste sa k nám pridali.