Mageia projesi herkese açık canlı bir topluluktur. Biz bu topluluğun hem yeni hem de eski kullanıcılar için güzel bir ortam olmasını istiyoruz. Burada herkes rahat olabilmeli ve kabul edileceğini bilmelidir.

Mageia topluluğunda katılımcılar dünyanın her yerinden bir özgür işletim sistemi oluşturmak üzere biraraya gelmektedirler. Bu Mageia'yı oluşturan ve kullananların ve de diğer özgür yazılım projeleri üyelerinin de dahil olduğu binlerce kişinin desteği, yoğun çalışması ve azmi ile mümkün olmaktadır.

Bu belge, Mageia projesi katılımcılarına yapıcı, ilham verici bir ortamda birlikte çalışmak için yol gösterici olacak ve birlikte birbirimizi desteklememizi birbirimimize güç vermemizi açıklayacaktır.

Bu kurallar bütün katkı yapanlar ve Mageia projesine bağlanmış kullanıcılar ve topluluk hizmetleri için olduğu kadar Mageia çalışanları tarafından da paylaşılmaktadır.

Genel Bakış

Bu davranış kuralları topluluğumuz içinde paylaşılan ortak değerleri ve ortak düşünceyi özetlemektedir. Projeyi bir arada tutan temel kurallar şunları içerir:

Bu kurallar, herhangi bir forumda, posta listesinde, wiki'de, web sitesinde, IRC kanalında, açık toplantılarda veya Mageia projesi ve hizmetlerinin karşılığı özel durumlarda, Mageia topluluğunun üzerinde anlaşılmış standart davranışları yansıtır. Topluluk bu ilkelerde belirtilen kurallara göre davranır ve bu kuralları topluluğun çıkarları açısından savunur. Mageia'nın herhangi bir ekibinin lideri, bu ortak kurallarımızı bozan kişilerin erişimini engelleme veya gerektiğinde son kararın verilmesi için Mageia Yönetimine bildirme hakkına sahiptirler.

Nazik olun.

Sizin davranışlarınız ve yaptıklarınız başkaları tarafından kullanılabilir ve onları etkileyebilir. Karşılığında siz de başkalarının davranışlarına ve yaptıklarına bağlısınızdır. Aldığınız herhangi bir karar diğer topluluk üyelerini etkiler ve biz bu durumu kararlarınızı alırken dikkate almanızı bekleriz.

Bir katkı veren olarak, diğerlerinin işine tam değer veriniz ve yaptığınız değişikliklerin diğerlerini nasıl etkilediğini aklınızda tutunuz. Yine geliştirme zamanlamasını ve yönergelerini takip etmeye çalışmanız beklenir.

Bir kullanıcı olarak katkı yapanlar, Mageia için yoğun olarak çalışırlar ve bununla gurur duyarlar. Problemleriniz için hayal kırıklığına uğrarsanız, ilgililere daha doğru ve uygun bir biçimde bilgi verdiğinizde muhtemelen sorunlarınız çözülecektir.

Saygılı olun.

Mageia topluluğunun sağlıklı olması için üyelerinin kendilerini konforlu ve makbul hissetmeleri gerekir. Bunun için birbirlerine saygılı davranmak kesinlikle gereklidir. Anlaşmazlık durumunda ilk yaklaşım olumlu yönde olmalıdır.

Kişisel saldırıları, ırkçılığı, seksi ve ayrımcılığın herhangi bir biçimini hoşgöremeyiz. Zaman zaman anlaşmazlık kaçınılmazdır ama başkalarının bakış açısına saygı, sizin kendi görüşünüze saygı için çok yol aldırır. Başkalarına, onların yaptıklarına, katkılarına saygı ve olumlu yaklaşım topluluk üyelerinin rahat ve güvenli olmalarını sağlar ve üreticiliği teşvik eder.

Biz topluluğumuz üyelerinin diğer katkıcılara, kullanıcılarla ve topluluklarla ilgilenirken saygılı olmalarını bekleriz. Mageia'nın bir uluslararası proje olduğunu ve başka kültürlerin önemli değerlerinden habersiz olabileceğinizi unutmayınız.

İşbirliği içinde olun.

Özgür yazılım hareketi işbirliğine dayanır. Bu üretilen yazılımın kalitesini arttırırken aynı işi birden fazla kişi tarafından yapılmasını da azaltır.Yanlış anlaşılmayı önlemek için yardım talep ederken ya da yardım ederken açık ve net olunmaya çalışılmalıdır. E-postaların yanlış anlaşılmasının çok kolay olduğunu (özellikle de ana dilinizde yazılmadıysa) hatırınızda tutun. Bir şeyin ne olduğundan emin değilseniz açıklanmasını isteyin. İlk kuralı unutmayın -ilk bakışta olumlu yaklaşılmalıdır.

Bir katkı veren olarak, topluluk üyeleri ile olduğu kadar, çalışmanıza ilgi duyan ya da ihtiyacı olan başka topluluklar (örneğin proje geliştiricileri) ile de işbirliğini hedeflemelisiniz. Çalışmanız saydam olmalı ve topluluğa mümkün olduğu kadar çabuk (daha tamamlanmadan bile) geri bildirimde bulunmalısınız. Eğer mevcut projeler üzerinde yeni bir çalışma yapmak istiyorsanız düşünceleriniz ve yaptıklarınız konusunda projeyi bilgilendirmelisiniz.

Her zaman bir fikrin gerçekleştirilmesinde hemfikir olunmayabilir. Bu nedenle kendinizi, başlamadan önce zorunlu hissetmeyiniz. Ancak her zaman yaptıklarınız hakkında dünyayı haberdar etmeli ve diğerlerinin denemesi, tartışması ve yaptıklarınıza katkıda bulunmaları için duyurmalısınız.

Her projeye katkıda bulunanlar gelir ve giderler. Bir projeyi tamamen ya da bir kısmını terk ettiğiniz ya da bıraktığınızda, sizden sonra gelecek ve projeyi sürdürecekler üzerinde sorumluluğunuzu sürdürerek bu işi gurula yapmalısınız.

Bir kullanıcı olarak geri bildirimleriniz önemlidir, biçimi de. Yeterince düşünülmemiş açıklamalar soruna yol açar ve diğer topluluk üyelerinde isteksizliğe neden olur. Ama problemlerin düşünceli bir şekilde tartışılması olumlu sonuçları beraberinde getirir. Teşvik edici bir kelime harikalar yaratabilir.

Faydacı olun.

Mageia faydacı bir topluluktur.

Tartışmalarda son söylenenler üzerine sonuçları hissedilir şekilde değerlendiririz. Özgürlük ya da saygılı işbirliği gibi temel değerlerimizi savunuruz, ancak daha önemli sonuçlara götürecek küçük şeyleri de gözardı etmeyiz. Tartışmalara açığız ve kaynağına bakmaksızın çözümleri kabul ederiz. Şüphe durumunda teorik olarak yararlı ancak üzerinde çalışılmayan yerine, işi bitiren çözümleri destekleriz. Sorunlar çıktığında ve çözülmüyor gibi göründüğünde ilgili ekip liderine başvurun. Gerekirse Mageia yönetimine de başvurulabilir.

Topluluktaki diğerlerine destek olun.

Karşılıklı saygı, birlikte çalışma, pratiklik ve sorumlu davranışlar topluluğumuzu güçlendirir. Kimi zaman bunun savunulması gereken durumlar ve topluluk üyelerinin yardıma ihtiyacı olur.

Diğerlerinin saldırıya uğradığına şahit olursanız, öncelikle kişisel olarak nasıl destek olabileceğinizi düşünün. Eğer durumun sizin yapabileceklerinizin ötesinde olduğunu hissederseniz, saldırıya uğrayana doğrudan erişip resmi müdahalenin gerekip gerekmediğini sorun. Aynı şekilde iş gerilimi ya da kişisel sorunlar nedeniyle zor durumda olan bir kimseye destek vermelisiniz.

Sorun çıktığında ilk tepki olarak saygılı bir şekilde davranış kurallarımızı hatırlatın. Önderleri tavırları belirler ve sorun büyümeden kurallara dayanarak çözümleri ile iyi bir örnek oluştururlar.

Topluluktaki diğerlerinden destek alın.

Politik ve teknik fikir ayrılıkları her zaman olur. Topluluğumuz da bu kuralın dışında değildir. Amaç fikir ayrılıkları ya da farklı bakış açılarından kaçınmak değil yapıcı olarak çözüme ulaşmaktır. Öğüt almak ve anlaşmazlıkları çözmek için topluluğa yönelmelisiniz ve mümkünse ilgili ekibe doğrudan başvurmalısınız.

Anlaşmazlıklar açık tartışmaya dönüşmeden önce üzerinde iyi düşünün. Gerekirse daha az heyecanlı bir ortamda farklılıkları gidermeye çalışarak sakinleşme isteyin. Kendiniz ya da çalışmanıza saldırıldığını hissederseniz, ateşli cevaplar vermeden önce biraz nefes alacak zaman bırakın. Sert konuşmalar olduğunda 24 saatlik ateşkes ilan etmeyi düşünün - Bazen sadece bir sakinleşme zamanına ihtiyaç vardır. Eğer gerçekten farklı bir yoldan gitmek istiyorsanız, fikirlerinizi ve çalışmanızı yayınlamak için sizi cesaretlendiririz. Bu yüzden de çalışmalarınız, deneyip test edebileceğimiz şekilde olmalıdır.

Bu belge Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 Lisansı (eş sürümü) altında lisanslıdır.