Lisans politikamız hakkında daha fazla bilgiyi buradan alabilirsiniz.

UYARI: Bu lisans belgesinin çevirisi gayriresmi nitelikte olup hukuki bir belge olarak kullanılamaz.


Giriş

İşletim sistemi ve Mageia Linux dağıtımında bulunan farklı bileşenler buradan itibaren
"Yazılım Ürünleri" olarak adlandırılacaktır. Yazılım Ürünleri işletim sistemiyle ilgili program kümeleri,
yöntemleri, kuralları ve belgeleri, Mageia Linux'un farklı bileşenlerini ve Mageia' nın lisans
sağlayıcıları ve destekleyicileri tarafından dağıtılan uygulamaları içermektedir,
fakat bunlarla sınırlandırılmamaktadır.

1. Lisans Sözleşmesi

Lütfen bu belgeyi dikkatle okuyun. Bu belge Yazılım Ürünlerine uygulanacak Mageia ile sizin
aranızdaki lisans sözleşmesidir. Yazılım Ürünlerini
kurulum yaparak, çoğaltarak, ya da herhangi bir amaçla kullanarak
bu lisans sözleşmesinin tüm şartlarına uyacağınızı açık ve tam olarak kabul etmiş bulunuyorsunuz.
Bu lisans sözleşmesinin herhangi bir şartını kabul etmiyorsanız; Yazılım Ürünlerini kurma, çoğaltma veya kullanma
hakkınız yoktur.
Yazılım Ürünlerini işbu lisansın şartlarına aykırı olarak herhangi bir şekilde kurma, çoğaltma ya da
kullanma teşebbüsü, işbu sözleşme ile size verilen hakları ortadan kaldıracaktır.
Bu sözleşmenin ihlali durumunda, Yazılım Ürünlerinin tüm kopyalarını derhal
yok etmeniz gerekmektedir.

2. Sınırlı Garanti

Yazılım Ürünleri ve yanlarında gelen belgeler "oldukları gibi", ve kanunların izin verdiği
ölçüde garanti dışıdırlar.
Ne Mageia ne de lisans sağlayıcıları veya destekleyicileri hiçbir koşulda ve
yasaların izin verdiği oranda, kullanıcının
Yazılım Ürünlerini kullanmak konusunda
yetkin olmaması nedeniyle oluşan (iş kaybı, işin aksaması,
maddi kayıp, hukuki cezalara çarptırılma
vb. neden olacak) doğrudan ya da dolaylı (Mageia bu tür zararların
oluşabileceğini duyursa bile) hiçbir zarar nedeniyle sorumluluk taşımaz.

BAZI ÜLKELERDE YASAKLANMIŞ YAZILIMA SAHİP OLMAYA YA DA ONU KULLANMAYA BAĞLI SINIRLI SORUMLULUK

Kanunların verdiği yetkilere göre, ne Mageia ne de lisans sahipleri,
sağlayıcılar veya dağıtımcıları kullanıcının,
bulunduğu ülkede yasak olduğu halde, yazılım ürünlerini kullanması,
onlara sahip olması, onları Mageia sitelerinden indirmesi
nedeniyle oluşan (iş kaybı, işin aksaması, maddi kayıp, hukuki cezalara
çarptırılma vb. neden olacak) doğrudan ya da dolaylı
(Mageia bu tür zararların oluşabileceğini
duyursa bile) hiçbir zarar nedeniyle
sorumluluk taşımaz. Bu sınırlı sorumluluk, yazılım ürünleri içindeki güçlü
şifreleme araçlarını kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir.

3. GPL Lisansı ve İlgili Lisanslar

Yazılım Ürünleri farklı kişiler veya kuruluşlar tarafından oluşturulmuş bileşenlerden meydana gelmektedir.
Lisansların çoğu kapsadıkları bileşenlerin kullanımına,çoğaltılmasına, değiştirilmesine ya da tekrar dağıtımının yapılmasına izin
vermektedir. Lütfen kullanımdan önce her bir yazılım ürünü için, onu ilgilendiren lisans(lar)ın
tüm şartlarını okuyunuz. Bir yazılım ürünü lisansı hakkındaki herhangi bir soru, Mageia'a değil,
o ürünün lisans sağlayıcısına veya geliştiricisine
yöneltilmelidir. Mageia tarafından geliştirilmiş yazılımlar GPL
lisansıyla korunmaktadır. Mageia tarafından hazırlanan belgeler "CC-By-SA" Lisansa tabidir.

4. Marka Tescil Hakları

Yazılım ürünleri üzerindeki tüm haklar bu yazılımın geliştiricisine aittir;
yazılıma uygulanan marka ve patent yasalarıyla
korunmaktadırlar. Mageia, sağlayıcıları ve tescil sahipleri, yazılım ürünleri üzerinde,
kısmen veya tamamen, her türlü değişikliği yapma
haklarını saklı tutarlar. "Mageia" ve ilgili logolar" Mageia.Org'nın müseccel markalarıdır.

5. Uygulanacak Yasalar

Bu lisansın herhangi bir hükmü bir mahkeme tarafından yasa dışı ya da
uygulanamaz bulunursa, o kısım bu sözleşme haricinde bırakılacaktır.
Diğer hükümlerle bağlı olamaya devam edeceksiniz. Bu lisans ile ilgili her türlü hukuki
ihtilaf Fransız yasalarına göre çözümlenir. Bu lisansın şartlarına her türlü itiraz ve dava
Paris Mahkemeleri tarafından görülecektir.
Bu belge hakkında herhangi bir
soru için lütfen Mageia'ya başvurun.

Patentler hakkında uyarı

Uyarı: Özgür Yazılım patentlerden bağımsız olmak zorunda değildir. Bazı
Özgür Yazılımlar ülkenizde patent hakları ile korunmakta olabilir. Örneğin; MP3
çözücüler daha ileri bir kullanım için bir lisans gerektirebilirler. (Ayrıntılı
bilgi için: www.mp3licensing.com ). Bir patent hakkını ihlal edip etmediğinizden emin
değilseniz ülkeniz yasalarını araştırın.