Mageia Toplumsal Bir Yazılımdır

 • Bizler, bir topluluk olarak Kullanıcılarımıza Değer Vereceğiz. Kullanıcı tabanımızla her zaman temas halinde olacağız; çünkü onlar en az dağıtımı geliştirenler ve örgütleyenler kadar topluluğumuzun birer parçasıdırlar.
 • Bizler, en değerli varlıklarımızın insanlar ve Topluluk olduğunun bilincindeyiz.
 • Biz, topluluğun tüm katkılarına değer verecek ve her zaman bir topluluk dağıtımı olacağız.
 • Biz herkesi kapsayan ve topluluktaki herkesin sesini duyurabileceği bir dağıtım olacağız.
 • Bizler dostluklara çok değer veriyoruz ve insanlar arasındaki iletişimi teşvik edeceğiz.
 • Bizler dürüstlüğe, topluluğa, güvene ve en yüksek ahlaki değerlere sadık kalacağız.
 • Bizler, her şeyin ötesinde kendimizi seveceğiz :-) .
 • Bizler, hem kendimizin hem de Açık Kaynak topluluğunun faydası için çalışacağız.
 • Bizler, birbirimize yardım edecek ve birbirimizi destekleyeceğiz. Bir şeyler doğru değilse, daha iyi bir çözüm için gerekli adımları atacak ve bu çözümü uygulayacağız.

Mageia Güçlü Teknolojidir

 • Bizler, Özgür Yazılım ve bir işletim sistemi olarak, önder bilgisayar teknolojisi seçeneği olmak için sürekli yenilikler geliştireceğiz.
 • Bizler, Açık Kaynağın en güncel akımlarını takip etmekle birlikte, yayınlarımızda yenilik ve güvenirlik arasında akıllıca bir denge kuracağız.
 • Bizler, sürekli ortak geliştirme için bir yol bularak Topluluk ile birlikte çalışacağız.
 • Bizler, bilgisayarlarında en iyi olabilmeleri için kullanıcılarımızı cesaretlendireceğiz.
 • Bizler, kullanım kolaylığı için çalışacak; fakat aynı zamanda tecrübesiz kullanıcıların ve uzman kullanıcıların hoşuna gidecek yenilikler bütünü sunacağız.

Mageia Bilgidir

 • Yazılım; günlük hayatımızın, dünyamızdaki hemen her etkileşimimizin bir parçası ve bilgisayar Kodu onun kalbidir. Bizler onu ve günlük hayatlarımızda nasıl işlediğini anlamak için çalışacağız.
 • Bizler, gelişmiş teknolojiler hakkında aydınlatıcı bilgiler vererek kullanıcı tabanımızı daha da güçlendireceğiz.
 • Bizler, insan olduğumuzun ve başarısızlıklar ile talihsizliklerin yaşanabileceğinin bilincindeyiz. Bu olguyu yazılımlarımızda ve hayatlarımızda göz önünde tutarak evrimleşeceğiz.
 • Bizler, günlük hayatta kullanılan yazılımları anlamak kadar güzel bir şey olmadığına inanıyoruz. Bu nedenle, insanları Özgür Yazılım, topluluğumuz ve dağıtımımız hakkında bilgilendirecek ve eğiteceğiz.

Mageia Kalitedir

 • Mageia, iyi kalite/kararlılık gereksinimleri üzerine yapılandırılacaktır.
 • Mageia, açık kaynak standartları ile uyumlu olacaktır.
 • Mageia, kullanıcıların verilerini korumak için yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarını/teknolojilerini kullanacaktır.

Mageia, Açık İletişimdir

 • Bizler, topluluk sayesinde dağıtımın geleceğini güven altına alacağız.
 • Bizler, kod katkısı yaparak diğer açık kaynak dağıtımlar, çekirdek ve temel uygulama geliştiricileri ile işbirliği yapacağız.
 • Bizler, diğer açık kaynaklı projeler ile ortak çalışacağız.
 • Bizler, topluluğumuzun bir parçası olmak isteyen her Ticari Şirkete olumulu yaklaşacağız.
 • Mageia, her daim Açık Kaynaklı Yazılımlar temel alınarak yapılandırılacaktır. Ancak, kullanıcılarımızın gereksinimleri ve beklentileri doğrultusunda kapalı kaynaklı katkılara da açık olacaktır.
 • Mageia, çoğulcu topluluk yapımızı gösterecek biçimde her zaman kapsayıcı, uluslararası ve örgütlü bir yapı olacaktır.