З початковою і повною версією (французькою) можна ознайомитися тут: gitweb.mageia.org/org/constitution. Цю версію може бути змінено. Не вагайтеся і надсилайте ваші латки; настанови можна знайти тут: README.

Це переклад статуту асоціації Mageia.Org. Оскільки цю асоціацію зареєстровано у Франції, сам статут написано французькою. Відповідно, цей переклад призначено лише для інформування користувачів та прозорості у роботі асоціації, юридичну силу має лише версія французькою мовою. Доступ до початкової франкомовної версії можна отримати за такими адресами:

Робота асоціації регулюється законом Франції про асоціації від 1901 року

Mageia.Org

8B rue de la Terrasse 75017 Paris France

Статут

Ті, хто підписалися нижче, а саме:

 • Anne Nicolas,
 • Arnaud Patard,
 • Damien Lallement,
 • Nicolas Vigier,
 • Olivier Blin,
 • Romain d'Alverny,
 • Séverine Wiltgen,
 • Frédéric Cuif,
 • Olivier Méjean,
 • Colin Guthrie,
 • Thomas Backlund,
 • Anssi Hannula,
 • Raphaël Gertz,
 • Jérôme Quelin,
 • Wolfgang Bornath,
 • Josep L. Guallar-Estevem,
 • Michael Scherer,

учасники-засновники, хочуть проголосити про існування асоціації, робота якої регулюється законом від 1 липня 1901 року.

Стаття 1 - Конституція

Особи, що підписалися нижче та всі, хто погоджується з поточним статутом, проголошують про створення добровільної асоціації, що регулюється французьким законом від 1 липня 1901 року і французьким декретом від 16 серпня 1901 року.

Стаття 2 - Найменування

Асоціацією вибрано таку назву: Mageia.Org.

Стаття 3 - Мета

Асоціація є інформаційно-технологічною та культурною асоціацією, яка працює на неприбутковій основі відповідно до французького закону про асоціації від 1901 року.

Метою цієї асоціації є:

 • впорядкування, розробка та просування вільної операційної системи Mageia, її похідних та пов’язаних з нею проектів з розробки програмного забезпечення;
 • координування спільнот, які гуртуються навколо цих проектів.

Стаття 4 - Зареєстрований офіс

Офіс асоціації зареєстровано у Парижі, Франція:

Mageia.Org
8B rue de la Terrasse
75017 Paris
France

Зареєстрований офіс може бути будь-коли перенесено простим рішенням ради асоціації.

Діяльність асоціації може відбуватися будь-де поза межами її офісів.

Стаття 5 - Строк дії

Строк дії асоціації не обмежено. Початковою датою дії асоціації є час підписання статуту.

Фінансовий рік асоціації триває від 1 січня до 31 грудня.

Стаття 6 - Структура асоціації

Асоціація складається з таких учасників:

 • учасників-засновників,
 • почесних учасників,
 • учасників-благодійників,
 • учасників-донорів,
 • активних учасників.

Учасники-засновники — це ті особи, якими було засновано асоціацію.

Почесний учасник — це загальний термін для тих осіб, які виконують або виконували значний обсяг роботи у асоціації. Цим терміном позначають тих, хто отримав право брати участь у загальних зборах асоціації без надання фінансового внеску. Вони беруть участь у загальних зборах лише з консультативним голосом без права бути вибраними.

Учасники-благодійники — це особи, якими оформлено щорічну передплату, розмір якої встановлюється кожного року адміністративною радою. Такі учасники беруть участь у загальних зборах з консультативним голосом і не мають права бути вибраними.

Учасники-донори — це особи, які роблять одноразові пожертви. Такі учасники не беруть участі у загальних зборах і не мають права бути вибраними.

Активні учасники — це особи, вибрані адміністративною радою за пропозицією та підтримкою іншого активного учасника. Ці учасники беруть участь у житті асоціації шляхом доброзичливої підтримки або виконання певних обов’язків у асоціації. Такі учасники беруть участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу і мають право бути вибраними.

Учасниками-засновниками є учасники, які є активними учасниками на час заснування асоціації.

Якщо активний учасник не брав участі або не надсилав свого представника для участі у двох загальних зборах поспіль, він //de facto// набуває статусу почесного учасника.

Стаття 7 - Втрата звання учасника

Звання учасника може бути втрачено у результаті таких причин:

 • надсилання відповідного листа до президента асоціації;
 • хвороби;
 • виключення, оголошеного радою директорів асоціації, за несплату внеску або дії чи бездіяльності, шкідливої для моральних або матеріальних інтересів асоціації, після запрошення зареєстрованим поштовим повідомленням на раду директорів з метою надання пояснень;
 • звільнення радою директорів асоціації з вагомих причин.

Стаття 8 - Рада директорів

Асоціація керується радою директорів, склад якої становить від 6 до 12 членів, затверджених загальними зборами та вибраних з активних учасників.

Члени ради директорів вибираються раз на три роки. Склад ради директорів оновлюється на одну третину кожного року.

Члени ради директорів можуть переобиратися на повторний термін.

Кількість членів ради директорів, яких переобирають кожного року, дорівнює одній третині складу ради директорів, округленої до найближчого цілого числа (якщо кількість членів ради директорів менша за 12), з мінімальною кількістю, рівною кількості членів, участь яких у раді припинено відповідного року. Верхня частина списку членів для переобрання формується з членів, участь яких припинено, далі список впорядковується за тривалістю перебування у раді (за спаданням тривалості). Якщо дати виборів двох членів збігаються, у списку буде залишено того члена, участь якого у раді є тривалішою.

У разі появи вакансій у раді директорів рада призначає тимчасових виконувачів обов’язків членів. Постійних членів визначають на наступному загальному зібранні. Строк дії повноважень обраних таким чином членів завершується з завершенням повноважень членів, яких вони замінили.

Початковий склад ради директорів складається лише з членів виконавчого комітету. Його буде доповнено до відповідної кількості без додаткового погодження, простим включенням нових членів.

Відсутність будь-якого члена ради на трьох поспіль нарадах без поважно причини може розглядатися як складання ним свої повноважень.

Стаття 9 - Виконавчий комітет

Рада директорів вибирає зі свого складу виконавчий комітет асоціації таємним голосуванням. Виконавчий комітет складається з таких членів:

 • голова,
 • секретар,
 • скарбник.

Виконавчий комітет оновлюється кожні три роки, його члени можуть обиратися повторно.

Перший виконавчий комітет складається з таких осіб:

 • Anne Nicolas, народжена 18 лютого 1971 року у Мезон-Лафіт (78), француженка, голова;
 • Damien Lallement, народжений 21 травня 1980 року у Ліллі (59), француз, скарбник;
 • Arnaud Patard, народжений 26 січня 1980 року у Арфлер (76), француз, секретар.

Стаття 10 - Області відповідальності членів виконавчого комітету

10.1 - Голова скликає нараду ради директорів.

Голова є представником асоціації у всіх аспектах суспільного життя і має всі повноваження для виконання цих завдань.

Голова має право з’являтися у суді як захисник або позивач від імені асоціації. Для надання відповідних повноважень радою директорів потрібна звичайна більшість голосів членів ради.

Голова має право апеляції за тих самих умов.

Голова має право підписувати мирові лише у разі затвердження таких повноважень простою більшістю виконавчого комітету.

Голова головує на всіх зборах. У разі відсутності або хвороби його обов’язки може виконувати заступник голови або, якщо і він не може виконувати ці обов’язки, член ради директорів з найбільшим терміном членства або, у разі рівності термінів, найстарший член ради директорів.

10.2 - Основним обов’язком секретаря є будь-яка робота з

кореспонденцією, а також документами асоціації.

Секретар веде протокол зборів та нарад ради директорів та, загалом, веде всі записи щодо роботи асоціації, окрім записів, пов’язаних з фінансовими питаннями.

Секретар є відповідальним за ведення спеціального реєстру, відповідно до статті 5 Закону від 1 липня 1901 року та статей 6 і 31 Декрету від 16 серпня 1901 року. Секретар відповідає за виконання всіх формальностей, що зумовлені цими статтями.

10.3 - Скарбник відповідає за все, пов’язане з фінансовими активами

асоціації.

Під наглядом голови, секретар працює з усіма рахунками та отримує всі грошові суми, надіслані асоціації.

Скарбник є відповідальним за бухгалтерський облік всіх виконуваних ним грошових операцій, про які він зобов’язаний звітувати перед щорічними загальними зборами, які, відповідно, мають затвердити його дії, якщо це потрібно.

Стаття 11 - Нарада ради керівників

Нарада ради директорів скликається головою. Така нарада має відбуватися не рідше за раз на 6 місяців або на вимогу чверті з членів ради директорів.

Рада директорів може проводити зустрічі за допомогою відеоконференцій або каналу IRC (Internet Relay Chat) з розпізнаванням.

Для того, щоб відповідні зустрічі були чинними, потрібна присутність на них принаймні половини членів ради директорів.

Рішення приймаються більшістю з поданих голосів.

Якщо за і проти подано рівну кількість голосів, право вирішального голосу надається голові.

Ведеться протокол таких зустрічей.

Протокол наради має бути підписано головою і скарбником. Протокол складається без пропусків або змін на нумерованих аркушах паперу у зареєстрованому офісі асоціації.

Раді директорів надаються найширші повноваження виконувати та уповноважувати виконувати всі дії, які сприяють досягненню мети асоціації і які не закріплено за загальними зборами.

Нарада скликає загальні збори асоціації.

Нарада виконує нагляд за керуванням, яке здійснюється членами виконавчого комітету, і може вимагати від членів виконавчого комітету звіту щодо їхніх дій.

Нарада приймає рішення щодо прийняття та виключення членів асоціації.

Нарада уповноважує голову або скарбника на виконання закупівель, переказ коштів або сплату коштів за оренду, відповідно до потреб, пов’язаних з роботою асоціації.

Крім того, члени ради директорів можуть отримувати компенсацію власних витрат.

Рішення ради директорів щодо придбання власності, обміну та переказів, потрібних для роботи асоціації, застави власності, оренди на строк понад 9 років, передавання власності та кредити має бути затверджено загальними зборами.

Стаття 12 - Чергові загальні збори

На загальні збори скликаються учасники-засновники, активні учасники, почесні учасники та учасники-благодійники асоціації протягом часу оформленої ними передплати.

Збори скликаються принаймні раз на рік, протягом останніх шести місяців після завершення фінансового року та кожного разу, коли її буде скликано радою директорів або на запит принаймні чверті її членів.

Запит щодо скликання зборів має бути надіслано попередньо за 10 днів і містити порядок денний зборів. Повідомлення щодо скликання може бути надіслано електронною поштою та розміщено на сайті асоціації.

Порядок денний визначається радою директорів.

Голова виконавчого комітету є президентом загальних зборів.

Голова надає загальний опис поточної ситуації у асоціації.

Скарбник надає бухгалтерську звітність, яку загальні збори мають затвердити.

Загальні збори ознайомлюються з адміністративними звітами ради директорів.

Збори затверджують фінансовий звіт щодо рахунків попереднього року, голосують за бюджет наступного року, обговорюють питання порядку денного та, якщо це потрібно, вибирають нових членів ради директорів.

Всі рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів. Втім, рішення щодо звільнення членів ради директорів приймаються трьома чвертями тих, хто голосує.

Кворум загальних зборів складає 50% від кількості присутніх учасників та учасників, які передали право участі. Присутній учасник не може голосувати більше ніж двома голосами.

Якщо членом асоціації поставлено таку вимогу, проводиться таємне голосування.

Умови голосування визначаються кожного року радою директорів.

Рішення ради директорів щодо придбання власності, обміну та переказів, потрібних для роботи асоціації, застави власності, оренди на строк понад 9 років, передавання власності та кредити має бути затверджено загальними зборами.

Протокол обговорень зборів ведеться секретарем у спеціальному реєстрі і підписується секретарем та головою.

Стаття 13 - Позачергові загальні збори

Зміни до статуту може бути внесено загальними зборами за поданням ради директорів або принаймні 20% учасників, присутніх на загальних зборах.

У будь-якому разі запропоновані зміни має бути внесено до порядку денного наступних загальних зборів, який має бути розіслано кожному учасникові загальних зборів за два тижні до проведення цих зборів.

Проведення позачергових загальних зборів не є чинним, якщо на них присутні менше за одну третину учасників, які присутні на зборах особисто або через своїх представників.

Якщо кворуму не досягнуто, скликаються повторні загальні збори з тим самим порядком денним із затримкою у принаймні два тижні.

Для визнання чинності повторних зборів ніяких обмежень на кворум не накладається.

Внесення змін до статуту можливе у разі їхньої підтримки принаймні двома третинами від кількості присутніх учасників перших або повторно скликаних зборів.

Стаття 14 - Розпуск

Крім того, загальні збори може бути скликано у вказані вище терміни для висловлення думки щодо розпуску асоціації.

Рішення таких загальних зборів не є чинними, якщо у них бере участь менше за половину присутніх на зборах учасників або їхніх представників.

Якщо кворуму не досягнуто, скликаються повторні загальні збори з тим самим порядком денним із затримкою у принаймні два тижні.

Для другого скликання зборів обмеження на кворум не накладаються.

Розпуск асоціації можливий у разі його підтримки принаймні двома третинами від кількості присутніх учасників перших або повторно скликаних зборів.

Загальні збори призначають одного або декількох ліквідаторів, які вирішують питання щодо боргів та зобов’язань асоціації.

Вони передають активи асоціації одній або декільком подібним організаціям або будь-якій одній організації, відповідно до власного рішення, але не можуть передавати ці активи жодному з членів асоціації.

Ліквідатори мають дотримуватися всіх формальних заходів з оголошення та оприлюднення відповідних даних, яке передбачено чинними законами та підзаконними актами.

Стаття 15 - Ресурси

Ресурси асоціації:

 • допомога, здебільшого фінансова, які може бути передано асоціації будь-якою фізичною або юридичною особою;
 • пожертви, отримані фізичними або юридичними особами;
 • прибутки від активів;
 • внески або передплати учасників асоціації у розмірах, встановлених загальними зборамии;
 • гранти від держави, місцевої або комунальної влади та державних підприємств;
 • ресурси, створені на виключній основі, та, наскільки це потрібно, за угодами з владними органами (збірки, лекції, зустрічі тощо, що проводяться з метою отримання асоціацією прибутку);
 • продаж товарів учасникам асоціації;

будь-яких інших законних ресурсів;

 • прибутки від продажу активів або наданих послуг;
 • прибутки від промислової власності (авторських прав).

Стаття 16 - Внутрішні правила

Рада директорів може встановлювати внутрішні правила, які має бути затверджено загальними зборами.

Такі правила, якщо їх запроваджено, визначатимуть угоди щодо виконання статуту.

Правила можуть вносити поправки щодо речей, які не передбачено цим статутом.

Надалі оновлення внутрішніх правил можливе у разі затвердження змін, внесених радою директорів, загальними зборами асоціації.

Внутрішні правила стосуються всіх учасників асоціації.

Стаття 17 - Юридична підпорядкованість

Всі справи, пов’язані з діяльністю асоціації, підлягають розгляду того суду, за яким закріплено територію, де зареєстровано офіс асоціації.