Cyfrannu i Mageia

Daw llawer o bobl o bedwar ban y byd ynghyd i adeiladu Mageia – system weithredu sy'n seiliedig ar Linux a a chymuned fywiog a llawn hwyl sy'n adeiladu prosiectau meddalwedd rydd.

Gall unrhyw un gyfrannu - meddalwedd rydd yw hon wedi'r cwbl! Os ydych chi'n chwilfrydig ac yn fodlon ymuno, mae yna bethau gallwch chi eu gwneud, gan ddibynnu ar eich amser a'ch sgiliau; bydd bob amser rywun i'ch croesawu a helpu/mentora os oes angen fel y gall eich cyfraniad fod cystal â phosibl!

Darllenwch isod beth allwch chi ei wneud!

Ffyrdd o gyfrannu

 • Hoffech chi ymuno â chymuned Mageia?

  • Ewch i adran cymorth y fforymau ac ystyriwch ateb cwestiynau.
  • Siaradwch am y prosiect â'r bobl o'ch cwmpas, ar eich blog, ar Twitter, neu yn eich gweithle.
  • If you encounter a bug you can reproduce consistently, submit a bug report.
  • Cyfrannwch yn ariannol!
  • Dewch i ddigwyddiad Mageia, fel diwrnod profi i ddarganfod, atgynhyrchu, a helpu datrys gwallau.
  • Tanysgrifiwch i restr drafod a dilyn yr hyn sy'n digwydd, a cheisiwch gyfrannu rhywbeth defnyddiol yna.
  • Dysgwch am feddalwedd rydd a chydweithredu cod agored yn gyffredinol, a Mageia'n benodol.
  • Os ydych chi'n fyfyriwr, ystyriwch drafod gyda'ch tiwtor am gymryd rhan yn y prosiect fel rhan o'ch astudiaethau; nid oes rhaid astudio cyfrifiadureg yn benodol i'w wneud.

Rolau

 • Helpu defnyddwyr a hyrwyddo'r prosiect

  Hoffech chi groesawu a helpu defnyddwyr newydd neu rannu awgrymiadau â defnyddwyr profiadol? Mewn sianeli IRC, fforymau, rhestrau postio, digwyddiadau lleol? Cysylltwch â ni drwy un o'r sianeli hyn a rhannu'r hwyl!

 • Ysgrifennu, copïo a dogfennu

  Ydych chi'n gwerthfawrogi iaith glir, ymarferol a chryno? Yn mwynhau'r her o esbonio'n glir syniadau neu systemau cymhleth ac addysgu eraill? Yn gwybod sut i blethu ffurf a chynnwys i gyfleu'r neges iawn? Cysylltwch â'n tîm dogfennaeth!

 • Cyfieithu

  Mae Mageia ar gael mewn dros 180 o ieithoedd! Mae egluro, cwblhau a gwella cyfieithiadau meddalwedd, canllawiau, gwefannau, deunydd marchnata, ac yn y blaen, yn digwydd diolch i ymdrech cynifer o gyfranwyr. Ymunwch â nhw!

 • Brysbennu

  Bugs happen! And some get reported. So, logically they need to be triaged to make the task of the packagers/developers fixing them easier: validation (is the bug reproducible?), collecting the needed debugging info from the reporter, assigning the report properly. Grow the Triage team and be the link between users who report bugs in the forums or mailing-lists, and the Mageia Bugzilla used by developers.

 • Profi a sicrhau ansawdd

  Allwn ni ddim cyhoeddi ein meddalwedd heb fod yn hyderus ei bod yn gweithio'n dda! Mae cyfranwyr sy'n profi a sicrhau ansawdd yn gofalu bod yr hyn rydym ni'n ei wneud (meddalwedd, pecynnau, ffeiliau ISO, gwefannau) yn cyrraedd ein disgwyliadau cyn cyrraedd ein defnyddwyr.

 • Marketing, Communication & Evangelism + Dylunio graffeg a rhyngwynebau

  Better understanding of who uses and contributes to the project to help them even more, making sure the Mageia voice is consistent and heard, that's a job for the Atelier team (Marketing and Communication), on both global and local scales. Software isn't only about code neither is Mageia only about technology. So make it human, practical and beautiful! If you have a talent and experience in graphic design, ergonomics join the Atelier team!

 • Codio a phecynnu

  Contribute to the core of the distribution with your technical skills! Adding, fixing, patching and maintaining software to be included in the distribution, from upstream projects or from Mageia-specific sources. Join the Packagers team!

 • Web, tools, systems design & administration

  Mageia depends on infrastructure and tools that enable everyone to collaborate. These need experts to build, maintain, develop, provide and manage servers, connections, security, applications, data flow, etc. It takes from system administrators to Web designers/developers/integrators to manage this huge task.

 • Drychu

  Making all the software provided by Mageia available requires several mirrors around the world, to distribute ISO's and software packages. If you have some disk space and bandwidth to share, please see how you can provide an official Mageia mirror.

 • Rhoi

  Mae rhoddion ariannol yn ein helpu ni i gyflawni tasgau penodol, sichrau ein seilwaith, ac ariannu digwyddiadau, nwyddau a cludiant. Mae dros 200 o bobl wedi mynegi eu hymddiriedaeth ynom ni gyda'u harian, caledwedd neu adnoddau eraill. Rydym ni'n cadw cofnod cyhoeddus o'r hyn rydym ni'n ei dderbyn a sut rydym ni'n ei ddefnyddio.

 • Dylunio, arbrofi, datgelu'r anhysbys

  Ideas are great, actionable prototypes are even better. The Mageia project is not only about making a different Linux distribution but also about building new products and experiences with it and with the data around it.
Map o'r safle | Polisi preifatrwydd