Rhoi i Mageia

Gallwch gyfrannu'n ariannol drwy PayPal,

drwy bitcoin,

Os hoffech chi roi bitceiniogau, cyfeiriad bitcoin Mageia.Org yw 1GYF2h69NrJ7Pp92bNPDEdLABbH1hR7rsA.

drwy drosglwyddiad banc,

gan ddefnyddio'r cod dynodi banc (IBAN-BIC) canlynol:

neu drwy siec (€ yn unig).

Gallwch anfon eich rhodd drwy siec i'r cyfeiriad hwn:

Defnyddiwch "Mageia.Org" yn y llinell "Taler...".

Noder:

  • Mae Paypal yn codi comisiwn bach ar gyfer pob trosgwlyddiad (tua 2%) felly rydym ni'n derbyn ychydig llai na'r hyn a anfonir atom;
  • conversion rates are charged to Mageia, so please use € as currency;
  • os hoffech chi gefnogi'n ddienw, gadewch sylw neu anfonwch ebost at treasurer@mageia.org.

Pam gwneud rhodd?

Mae Mageia.Org yn sefydliad nid er elw sy'n rhedeg dosbarthiad Mageia. Fel sefydliad nid er elw, mae'n gallu derbyn rhoddion gan y gymuned i'w helpu mewn sawl maes:

  • caledwedd a chynnal gweinyddion;
  • enwau parthau;
  • cofrestru nod masnach Mageia;
  • goodies for spreading Mageia;
  • costau gweinyddu;
  • cyngor cyfreithiol;
  • ac yn y blaen

Sut mae dilyn rhodd?

Rydym wedi derbyn nifer fawr o roddion hael (x €, gyda x € ar ôl) diolch i'n rhoddwyr!

Credwn fod atebolrwydd cyhoeddus yn hanfodol. Gallwch ddysgu mwy ynghylch sut defnyddir yr arian drwy ddarllen ein adroddiadau ariannol.

Gennych chi gwestiwn?

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am roddion, gallwch anfon e-bost at treasurer@mageia.org.
Map o'r safle | Polisi preifatrwydd