Mageia

System weithredu meddalwedd rydd sy'n seiliedig ar GNU/Linux yw Mageia.Mae'n brosiect cymunedol a gefnogir gan sefydliad nid er elw o gyfranwyr etholedig.

Ein nod: creu offer gwych.

Ar ben darparu system weithredu ddiogel, sefydlog a chynaliadwy, y nod yw troi'n gymuned gredadwy a chydnabyddedig ym myd meddalwedd rydd.

Hyd yn hyn:


Mageia.Org

Dyma'r strwythur cyfreithiol Ffrenging a leolir ym Mharis sy'n cefnogi prosiect Mageia.

Trwydded Mageia

Seilir ein cyfraniadau ar ein trwydded.

Cod ymddygiad

Defnyddir cod ymddygiad yn ein cymuned.

Cyfryngau a gwaith celf