Dylai Mageia 6 LiveDVD Xfce 64bit DVD gychwyn lawrlwytho o fewn ychydig eiliadau (maint lawrlwytho tua 1.9 GB). Os na fydd yn cychwyn lawrlwytho, cliciwch yma.

Lleolir y drych lawrlwytho mirror.math.princeton.edu hwn yn Princeton (the USA). Os nad yw'n gweithio'n iawn i chi, tarwch olwg ar ddrychau eraill. 54.224.108.85 yw eich cyfeiriad IP ac mae'n ymddangos eich bod yn the USA, North America.

Unwaith i'r lawrlwytho gwblhau, dylech gadarnhau bod y data checksum yn cyd-fynd:

$ md5sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
dceab9b70f6108fb42f3c4e03489d353

$ sha1sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
f52392f06f459fedc9dac82f62e27ad3123ee2bf

$ sha512sum Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso
42b05feb90890422b6a4745693a7799174062e1010c74005749f9ee07c56c06b241dfa6129f80e07b5d704aaa0621d9bb93a70616e8b3ac960905f318749745b

Os nad yw'r data checksum yn cyd-fynd, PEIDIWCH â defnyddio'r ISO hwn. Ailwiriwch a cheisio lawrlwytho eto. Checksums are available for download as files: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha1 and Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha512.

You can also verify the signature of an ISO. They are also available for download as files: Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5.gpg, Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha1.gpg and Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.sha512.gpg. First you need to import the "Mageia Release" key from a MIT PGP Public Key Server:

$ gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys EDCA7A90

In response there should be one of the following lines:

gpg: key EDCA7A90: public key "Mageia Release <release@mageia.org>" imported

or if you already imported the key before:

gpg: key EDCA7A90: "Mageia Release <release@mageia.org>" not changed

Then you need to verify the signature for the ISO.

$ gpg --verify /your/download/location/Mageia-6-LiveDVD-Xfce-x86_64-DVD.iso.md5.gpg

In response there should be lines like:

gpg: Good signature from "Mageia Release <release@mageia.org>"
gpg: WARNING: This key is not certified with a trusted signature!
gpg:          There is no indication that the signature belongs to the owner.
Primary key fingerprint: B210 76A0 CBE4 D93D 66A9  D08D 835E 41F4 EDCA 7A90

The warning about uncertified signature is expected.


The making and the distribution of Mageia worldwide is made possible by all the people and organizations that mirror our software and that donate money, hardware, hosting and more.

Hoffech chi helpu? Ymunwch â ni!